عکس بازیگران, مدل لباس, استخدامی جدید, اخبار جالب, زیبایی,دانستنیها

ازدواج با خواهر زن

ازدواج با خواهر زنReviewed by سجاد on Oct 21Rating: 5.0

ازدواج با خواهر زن

ازدواج با خواهر زن
ازدواج با خواهر زن

در این مطلب می پردازیم به اینکه حکم شرعی و فلسفه و شرایط ازدواج به چه صورتی می باشد و همین طور شرایط ازدواج با خواهر زن چگونه است

ازدواج با خواهرزن,ازدواج با خواهر زن,احکام ازدواج با خواهر زن,ازدواج با خواهر زن چه حکمی دارد,شرایط ازدواج با خواهر زن,شرط ازدواج با خواهر زن,ازدواج با خواهر زن در مسیحیت,راههای ازدواج با خواهر زن,ازدواج با خواهر زن در اسلام,ازدواج شرعی با خواهر زن,حرمت ازدواج با خواهر زن,حکم ازدواج با خواهر زن,احکام شرعی ازدواج با خواهر زن,حکم ازدواج موقت با خواهر زن,حکم شرعی ازدواج با خواهر زن,حکم ازدواج با دختر خواهر زن,حکم ازدواج با خواهر زاده زن,ازدواج با خواهر زن بعد از طلاق,ازدواج با خواهر زن پدر,دلیل حرمت ازدواج با خواهر زن,علت حرمت ازدواج با خواهر زن

مطلب مرتبط :

نیکی کریمی عکسی از دختر خواهرش را منتشر کرد

فال ماه تولد برای ازدواج

پیوندو طلاق در جامعه هر ساعت در حال وقوع هست اما ممکن است عده زیادی از شهروندان از جزئیات و مباحث فقهی و حقوقی ایـن رخداد با ارزش بی اطلاع باشند که می بایست قطعا ایـن مسائل را یاد بگیرند.

به گزارش مهر؛ ازدواج؛ نهادی مدنی در حقوق ایران هست که علاوه بر ایـن که واجد آثارحقوقی و مدنی زیادی هست از نظـر دینی هم  امری خیلی پسندیده بوده و دارای آثار معنوی و اخروی هست. لذا مجرد ماندن و ترک ایـن شیوه حسنه مذمت (سرزنش) شده و همچنین اگر فردی به خاطر پیوندنکردن مرتکب گناه شود تجرد وی؛ حرام خواهد بود. به همین دلیل آشنا بودن با قواعد حاکم بر ا ین نهاد؛ امری ضروری است .

یکـی از ایـن قاعده ها موضوع ممنوعیت نکاح با برخی اشخاص است . لذا می بایست با فردی پیوندکرد که از نظـر شرعی و قانونی جهت آن مانعی وجود نداشته باشد. در ایـن بحث ذیلاً به ارزیابی موضوع ممنوع بودن پیوندبا گروهی از زنان و مردان می پردازیم که درقانون مدنی ایران آن را جزء ” موانع نکاح” شمرده اند. از نظر مقررات ایران مانع نکاح در پنج دسته جای می گیرد.

۱-ناشی ازخویشاوندی نسبی ۲-ناشی از خویشاوندی سببی ۳-ناشی از خویشاوندی رضاعی ۴-مسائل متفرقه ۵-رعایت مصالح کشور

ازدواج با خواهر زن
ازدواج با خواهر زن

الف – موانع ناشی از خویشاوندی نسبی (خونی):

۱- پیوندبا پدر و اجداد پدری و با مادر و جده های مادری.

مطالب مرتبط:

۲- پیوندبا فرزندان و نوه ها و نتیجه ها؛ هرچقدر که پایین تر برود.

۳- پیوندبا برادر و خواهر و اولاد و نوه ها و نتیجه های آنان.

۴- پیوندبا عمه؛ خاله؛ عمه و دایی هایی خود و عمه و خاله و عموها و  دایی های پدر و مادر و اجداد

ب – موانع ناشی از خویشاوندی سببی:

مرد نمی تواند با مادر و جده های زن خود و مادر و جده های رضاعی زنخویش از دواج نماید و ایـن حرمت؛ ابدی است . یعنی همچنین اگر مردی تنها جهت چند دقیقه با زنی حتی پیوندمزمان نماید و حتی آنان همدیگر را نبینند ایـن محرمیت حاصل شده و آن مرد با مادر و جده های نسبی یا رضاعی  همسر فعلی یا سابق خود جهت همیشه محرم است .

زن نمی تواند با پدر و اجداد نسبی یا رضاعی شوهرخویش از دواج نماید و تفصیل آن مثل مورد بالا دربـار ه زن صادق خواهد بود. همچنین اگر مردی سه بـار متوالی همسر خویش را طلاق دهد؛ پس ا ز وقوع طلاق سوم (سه طلاقه) ایـن زوجه مطلقه؛ بر مرد حرام می شود . خواه با وی رابطه ی زناشویی داشته یا نداشته باشد. زن پدر یا اجداد نسبی یا رضاعی انسان جهت همیشه بر وی حرامند. لذا همچنین اگر زنی ولو چند دقیقه به عقد مردی درآید و بعد جدا شود جهت همیشه به پسر و نوه و نتیجه های آن مرد حرام خواهد بود.

عروس جهت همیشه به پدر شوهر و اجداد شوهرش حرام هست محرمیت حاصله از پیوندهای یاد شده ویِژه پیونددائم هست و حاوی ا زدواج مزمان می شود . وجود رابطه زناشویی ضروری نیست و صرف جاری شدن صیغه نکاح؛ ضروری جهت این محرمیت خواهد بود.

دختر یک زن از پیوندقبلی آیا بر شوهر دوم زن محرم است؟

همچنین اگر مردی با زنی پیوندنماید و آن زن؛ دختر یا دخترانی از شوهر قبلی اش داشته باشد؛ تا وقتی که ایـن زن در عقد مرد هست ایـن دختران با پدر خوانده شان محرم هستند و همچنین اگر بین زن وشوهر مزبور؛ رابطه زناشویی واقع نشده باشد بعد از جدا شدن؛ مجدداً ایـن دختر بر پدرخوانده سابقش نامحرم خواهد بود و می تواند با وی ا زدواج نماید ولی همچنین اگر بین زن و شوهر مزبور رابطه زناشویی رخ داده باشد دختر زن به پدرخوانده یا همـان شوهر مادرش جهت همیشه محرم هست و جدایی مادر نقشی در ایـن بین نخواهد داشت.

آیا می توان با خواهرزن پیوندکرد؟

کسی نمی تواند همزمان با دو یا چند خواهر پیوندنماید . لذا همچنین اگر مردی با زنی پیوندنماید؛ تا وقتی که از وی جدا نشده نمی تواند با خواهرش پیوندنماید که اما در ایـن مورد خواهرزن؛ محرم شرعی که ملزم به رعایت حجاب نیست؛ نخواهد بود. بلکه از ایـن جهت نامحرم است . قابل ذکر هست همچنین اگر مردی زنش را طلاق رجعی (طلاقی که مرد می تواند باز زن را به پیوندخود در آورد) دهد؛ چون در ایـن نوع طلاق در عِدّه قانونی (مدتی که زن بعد از طلاق یا فوت شوهر نباید پیوندنماید )؛ زن شبیه زوجه مرد فرض می شود ؛ تا انتها عده؛ حق پیوندبا خواهر زن وجود ندارد ولی در بقیه طلاق ها یا عدّه ی عقد موقت؛ می توان در ایام عِدّه با خواهر زن پیوندکرد.

پیوندبا خواهرزاده و برادرزاده زن چه حکمی دارد؟

پیوندبا برادرزاده یا خواهرزاده زوجه؛ بدون اذن وی ممنوع است . لذا همچنین اگر مردی بدون کسب اجازه همسرش با برادرزاده یا خواهرزاده او پیوندنماید ؛ ایـن عقد جایز و درست نخواهد بود ولی همچنین اگر بعداً بتواند رضایت همسرش را کسب نماید ؛ پیوندقبلی نافذ می شود و نیاز به عقد مجدد ناست . ولی همچنین اگر همسرش از موضوع عقد با خبر شود و آن را تنفیذ (تأیید) نکند؛ عقد باطل می شود . قابل ذکر هست همچنین اگر مردی با زنی پیوندنماید می تواند بعداً با خاله یا عمه وی پیوندنماید و نیازی به اعلام موضوع به زن خود ندارد.

کودکی که توسط زن دیگری شیر داده می شود آیا محرم اعضای خانواده است؟

موانع رضاعی (شیری) یکـی از انواع خویشاوندی؛ قرابت ناشی از شیرخوارگی (رضاع) است . بدین ترتیب که همچنین اگر زنی با شرایط ذیل به کودکی شیر دهد بین آن کودک و زن نسبت مادر و فرزندی رضاعی پیش می آید و فرزندان آن زن نیز  با شیرخواره؛ خواهر و برادر رضاعی می شوند و شوهر آن زن هم؛ پدر رضاعی می شود و خلاصه برادر و خواهر آن زن دایی و خاله او به شمار می روند و همین طور الی آخر.

شرایطی که سبب قرابت ناشی از شیرخوارگی می شود :

۱- شیر زن ناشی از حمل مشروع باشد.

۲- شیر؛ مستقیماً مکیده شود. لذا همچنین اگر شیر در قاشق یا سرشیشه ریخته شود و به کودک داده شود خاصیت ای ندارد.

۳- کودک لااقل ۱۵ دفعه متوالی و یا در یک شبانه روز از شیر بخورد. همچنین ً نباید در بین دفعات شیر میل کردن ؛ از غذا یا شیر زن دیگری استفاده نماید .

۴- شیر میل کردن کودک؛ قبل از تمام شدن دو سالگی او باشد.

 

ازدواج با خواهر زن
به این مطلب امتیاز دهید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.