شماره اضطراری شماره تلفنی است که افراد قادرند برای دریافت خدمات مشاورهٔ تلفنیِ رایگان و فوری از اشخاص متخصص و گاهی داوطلب برای امور فوریتی همچون خودکشی، مورد تجاوز واقع‌شدن، قربانی قلدری شدن، مشاهدهٔ مواردی همچون کودک فراری، قاچاق انسان و… در هفت روز هفته و ۲۴۴ ساعت شبانه‌روز با آنها تماس بگیرند.

044faec23c4762d59ddd1d9cb7508078

شماره تلفن های اضطراری در کشور ایران را برای شما عزیزان در این مطلب قرار داده ایم تا در صورت نیاز به شماره اضطراری مکان های مختلف ایران راحت پیدا کنید .

این تلفن‌ها در آمریکا از اواخر دههٔ ۱۹۷۰ میلادی و نخست برای کمک به اشخاصی که اقدام به خودکشی می‌کردند شروع به کار نمودند.

در جامعه امروز که شاهد وقوع انواع حوادث و اتفاقات هستیم، دانستن و حفظ بودن چند شماره مهم از ضروریات زندگی محسوب می شود. شماره های ذیل از این نمونه است.

کدهای اضطراری (رایگان)
۱۱۰ پلیس
۱۱۱ ارتباط با دولت
۱۱۲ هلال احمر
۱۱۳ اداره اطلاعات
۱۱۴ اطلاعات سپاه
۱۱۵ اورژانس
۱۱۶ حراست انتظامی
۱۱۷ خرابی تلفن ثابت
۱۱۸ اطلاعات تلفن ثابت
۱۱۹ اعلام ساعت رسمی
۱۲۰ پلیس راه
۱۲۱ اتفاقات برق
۱۲۲ اتفاقات آب
۱۲۳ اورژانس بهزیستی
۱۲۴ مبارزه با گرانفروشی
۱۲۵ آتش نشانی
۱۲۹ دادگستری

کدهای اضطراری (غیررایگان)

۱۳۱ جهاد کشاورزی
۱۳۲ ارتباط با قوه مقننه
۱۳۳ تاکسی برون شهری
۱۳۴ هوا شناسی
۱۳۷ شهرداری
۱۹۰ شکایت از اورژانس
۱۹۲ تقویم و ساعات شرعی
۱۹۳ اداره پست
۱۹۴ خرابی گاز
۱۹۵ شکایت از مخابرات
۱۹۷ شکایت نیرو انتظامی
۱۹۹ فرودگاه هواپیمایی

کدهای چهار رقمی (غیررایگان)

۱۵۰۴ حفظ منابع طبیعی
۱۵۴۰ حفظ محیط زیست
۱۴۸۰ مشاوره بهزیستی
۱۴۹۰ وزارت بهداشت
۱۵۲۰ اموزش و پرورش
۱۵۹۰ پزشک خانواده
۱۵۴۴ اینترنت اسیا تک
۱۶۹۰ نظارت نظام پزشکی
۱۶۱۶ بنیاد شهید ایثارگران
۱۸۱۹ شکایت از درمان

در نظر داشته باشید هزینه تماس شماره های ۱۱۰ تا شماره ۱۲۹ کاملا رایگان و هزینه تماس شماره های ۱۳۱ به بعد بر عهده تماس گیرنده است.