عکس بازیگران, مدل لباس, استخدامی جدید, اخبار جالب, زیبایی,دانستنیها

نقش جوغن شناسی در ایران باستان ، انواع جوغن شناسی

نقش جوغن شناسی در ایران باستان ، انواع جوغن شناسیReviewed by Admin on Mar 9Rating: 5.0

نقش جوغن شناسی در ایران باستان ؛ انواع جوغن شناسی

در ایـن پست از سایت خودمونی میخواهیم شما عزیزان را با نقش جوغن شناسی در ایران باستان و انواع جوغن شناسی بیشتر آشنا کنیم و از شما سروران محترم خواهشمندیم که ما را تا انتها ایـن پست همراهی فرمایید .

تصویر و راهنمایی تمام جوغن و علائم گنج و دفینه

جوغن,اصطلاح جوغن,حد جوغن,جوغن چیست و انواع آن,شکل هندسی جوغن,کلمه جوغن,جوغن و نشانه گرد و دایره ای روی زمین , جوغن شناسی در علم باستان شناسی ,  ساختار جوغن شناسی

خوک سنگ

 

ایـن سنگ نمادی است برای نشان دادن مسیر و در بعضی اوقات جهت مخفی سازی

دفینه کاربرد داشت . ایـن سنگ نگاره به چند حالت متفاوت تعبیر میشه و بستگی به شرایط قرار

گیری ایـن سنگ در جاهای متفاوت دارد .اول میپردازیم به مفهوم اول آن که چنانچه ایـن سنگ در روی

سنگی تختی قرار داشت و رنگ آن به رنگ اوخرایی یا سیاه بود چه مفهوم میدهد در ایـن صورت باید

در زیر شکم خوک درزی باشد که چنانچه موجود بود در شکم آن سنگی قیمتی نمد پیج شده است .

در پارت دوم چنانچه ایـن سنگ نگاره روی تخته سنگ و یا زمین بود و رنگ سنگ معمولی و صخره ای

بود قضیه مفرق است و شما بایستی در جلوی آن به دنبال فرو رفتگی باشید که در مرکز فرورفتگی

چاه وجود دارد و دفینه در انتهای چاه در دیواره ای به صورت پلمپ شده که با شکوندن پلمپ راه

معین می شود که ته ایـن راه به اتاق خطم می شود که اکثرا بدون تله نیست که بعد از پشت سر

گذاشتن تله به دفینه دست پیدا میکنید .

و در پارت سوم چنانچه خوک به صورت نیمه بود و به صورت تخریبی بود آنگاه مفهوم آن به طور کل

مفرق است و در ایـن مورد نشان راهی به داخل غار است که درب ورودی غار را تخریب کـرده اند به

طوری که از جلو نمایان نیست و حتما شما بایستی از کنار آن رد بشید تا بتوانید درب را تشخیص بدهید و

به صورت مخفی ایـن درب طراحی شده اما باز است و پلمپ نیست ولی قابل رویت نیست .

نشانه جوغن روی سنگ متحرک

گر چندین جوغن بر روی یک سنگ یا صخره متحرک دیدید . مثل سنگی در زمین کشاورزی یا بیابان که قابل حرکت باشد نشانه چندین قبر است که در همـان حوالی موجود است قبرها را مثل شکل بالا پیدا می بکنید و بعد از پیدا کردن اولین قبر بقیه قبرها رو به عقب می باشند برای پیدا کردن فاصله بین قبرها بایستی فاصله بین جوغن ها را حد گیری کـرده و هر یک سانتیمتر را یک متر محاسبه بکنید

چنانچه یک جوغن روی یک صخره دیدید که یک خط به آن جوغن وصل بود نشانه قبر یک فرد بلند بار است . فاصله بین نشانه تا قبر را مثل شکل بالا محاسبه می کنیم

نماد زن

هتی را که زن نشان می دهد بایستی ارزیابی شود. بایستی به دست و انگشتان زن دقت زیادتری بکنیم چون ممکن است جهتی را نشان بدهند. به احتما ل زیاد دفینه آن مربوط به جواهرات زنان خواهد شد. چنانچه زن حامله باشد و با دست به شکم خود اشاره کـرده باشد ابتدا نگاه بکنید نگاهش به کجاست ؛ چنانچه به طرفی که نگاه می نماید یک سنگ گرد وجود داشت بـار داخل یا زیر آن است . اما چنانچه نگاهش چیزی را نشان نمی داد دفینه همـان جاست

عقاب یا شاهین

باز یا شاهین پرنده ای شکاری بوده و چشمان تیزبینی دارد. شکار خود را در بین چنگالهایش نگه می دارد. به احتما ل زیاد ؛ ایـن علامت به دفینه راهزنان یا به غنایم و… جنگی اشاره دارد. به طور کلی ؛ دفینه آن در محل بسته و پلمپ شده ای قرار دارد. جهت نگاه شاهین حائز ارزش است . همـان طوریکه شاهین یا باز ؛ شکار خود را می خورند ؛ ما بایستی بدانگونه در جستجوی دفینه باشیم. منظورم ایـن است که زیر یا پارت تحتانی پاهایش را ارزیابی بکنید . چنانچه به نتیجه ای نرسیدیم ؛ در جهت نگاه عقاب به جستجو می پردازیم. ایـن علامت مطلقا نشانه دفینه است . در عین حال نبایستی تله ها را نادیده بگیریم

چنانچه بر روی سر عقاب ؛ علامت صلیب (خاج) باشد ؛ به دفینه بیزانس (روم) اشاره داشته و ممکن است آرامگاه یک شاه باشد

چنانچه بالهای عقاب باز باشد ؛ آرامگاهی است که به یادبود فرد مرده ساخته شده و دارای هدایای گرانبهایی است . چنانچه مقبره متعلق به فرد مالک قدرتی باشد ؛ وسایل شخصی وی در دسترس خواهد بود. اما با ذکر ایـن مطالب ممکن است قبر؛ خالی باشد

چنانچه بالهایش بسته بوده وبه صورت نشسته باشد ؛ دفینه آن داخل یک غار بسته و پلمپ شده است

جایی که نماد عقاب باشد ؛ احتما ل دارد دفینه آن داخل سنگ باشد

سنگ زیرپاهای عقاب حائز ارزش است

با دقت به محیط پیرامون علامت عقاب ؛ سنگهایی با فرم وشکل مفرق را مورد ارزیابی قرار دهید

مسیر وجهت نگاه و دم عقاب را جستجو بکنید

صلیب(خاج) موجود در روی سر عقاب به مفهوم سوگند یا تایید است

عقاب نماید ه کاری شده اصولا مفهوم و مفهوم دار ناست

احتما ل دارد نشانه مار به عنوان علامت دوم موجود باشد

نماد خورشید

می تواند تنها نباشد نماد انسان های بلند بار و پادشاهان است . جایی که ایـن علامت پیدا شد به سمت طلوع خورشید نگاه بکنید در آن سمت بایستی قله ای باشد که صبح اولین تلالو نور خورشید به آنجا می افتد را ارزیابی بکنید و به دنبال علامت بعدی بگردید. خورشید علامت دفینه حاکم و پادشاه است

نماد دست

ایـن علامت چند حالت دارد که بایستی به آن دقت نمایید(آیا دست راست و یا دست چپ است؟و…)دقت بکنید که چنانچه انگشتی با بقیه تفاوت داشته باشد یا کج شده باشد آن انگشت جهت را به شما نشان می دهد. دست بایستی نشانه دیگـر ی داشته باشد ؛ پس آن انگشتی که کج است به نشانه انتها اشاره دارد. وقت ی در کنار دست علامت های دیگـر ی باشد (مثل سوراخ و…) می تواند جهت را نشان بدهد و عمق هدف را معین می نمایـد .

اکثرا ً یونانی ها از دست برای قسم ؛ آنهم بصورت برجسته استفاده می نمودند و وقت ی باهم گنجینه ای را مخفی می کردند بدین صورت قسم می میل کردن د و یا بقولی قسم می شدند. چنانچه اطراف دست علامت دوم نباشد (مانند: یک خط یا نقطه وسوراخ و…) برای دست راست ۲۵ قدم و برای دست چپ ۵ قدم به سمت مسیر انگشتان بایستی بروید. چنانچه دو دست باشد قسم است و میتواند مربوط به دعا نمودن ونیایش باشد. چنانچه در داخل دست علامت + یا ضرب باشد صد درصد علامت دفینه است . در ایـن حالت چنانچه در داخل دست راستی که انگشتان از باز شده اند علامت + یا ضرب باشد به سمت انگشتان ۱۹ الی ۲۵ قدم بروید و به دنبال نشان انتها باشید. در همین حالت چنانچه انگشتان بسته باشد و تنها انگشت اشاره باز شده باشد ؛ ۴۰ الی ۷۰ قدم به سمت جایی که اشاره می نماید ؛ هدف قرار دارد. اصولا دست نشانه انتها نیست و بایستی یک علامت دیگـر را پیدا بکنید که آن علامت تمام کننده است .

نماد لوزی

علامت لوزی به تنهایی استفاده نخواهد شد و امکان دارد در یک طرفش نقطه چین یا دایره داشته باشد. بایستی به سمت آن علامت دوم حرکت کرد و در مسیر علامت بعدی را پیدا خواهید نمود. مد نظر داشته باشید که بایستی به تعداد نقطه چین ها قدم برداشته شود . اکثرا ً لوزی علامت قبر سنگی یا مقبره یک خانم بلند بار است چنانچه لوزی به تنهایی و بدون علامت دیگـر ی باشد مفهوم آن ایـن است که در آنجا اتاق یا قبری خالی است

نشانه تیر و کمان

کمان :جهتی را که تیر از کمان پرتاب خواهد شد و جاهایی که غیر طبیعی بنظـر میرسد را ارزیابی نمائید. کمان تنها می تواند باشد و یا تیروکمان یکجا می تواند باشد که معنیش همـان است . علامت انتها نیست . در دو جهت متفاوت تیر بودن یا نبون درخت بسیار قدیمی را توصیه می کنیم که کنترل کنید. ما فکر می کنیم که برای معین نقطه از درختان قدیمی استفاده شده است

نشانه جای پا و ارتبلط آن با قبر

یک نمونه عالی از ردپا که نشان می دهد در رابطه با قبر است . اول از همه گرچه ممکن است همه قبرها مثل ایـن باشکوه نباشد از نشانه های جای پا راست اکثرا بعنوان نشانه قبر استفاده شده است . قبر در جهت مخالف پای راست است یعنی چنانچه پای راست باشد روی آن پای راست را می گذاریم و در جهت جایی که پای چپ گذاشته خواهد شد را ارزیابی می کنیم. در تصویر زیر پای راست را حکاکی کردند وقت ی که به سمت چپ پا نگاه می کنیم بسیار راحت نشانه های دیگـر ی را می بینیم که نمادی از قبر می باشند. نشانه ها بصورت ردیفی در زیر همدیگـر قرار کرفته اند و نشانشگر مجسمه های کوچک داخل مقبره است . همـان طور که می بینید در سمت چپ نشانه پا یک مقبره باز شده است .
اصول مهم ما ایـن است که شما بایستی در جهت مخالف پا نگاه و آن جهت را ارزیابی بکنید . ایـن استاندارد تغییر نمی نماید مگر در مسائل ی که نشانه های اضافه و جهت دهنده  دیگـر ی در کنا پا باشد

نماد زین

ن سنگ اکثرا ً حد واقعی یک زین است و به ۴ طریق برای آن دفینه گذاشته می شده است

یک- بایستی روی زین بنشینید و به روبرو نگاه بکنید ؛ چنانچه سنگ مورد نظـر واقعاً زین یا پالان سنگ باشد ؛ بایستی در مساوی شما یک کوه یا صخره سنگی قرار داشته باشد که نظـر شما را به خود جلب می نماید .بایستی به محل صخره رفته و به روی قله آن برویم در آنجا بایستی به دنبال در پوشی باشیم که روی آن دارای نقطه چین است آن را بردارید دفینه زیر آن است

دو- روی زین بنشینید و در مقابل خود بایستی سنگهای زیادی روی ریخته شده باشند . آنجا به دنبال یک و یا دو علامت دیگـر بگردید

سه- روی زین بنشینید و به روبرو نگاه گنید ؛ ۳ قدم یا ۱۱ قدم جلوتر یک سنگ بزرگ یا یک تل خاکی (تپه بسیار کوچک) بایستی وجود داشته باشد . زیر سنگ یا مرکز تل را بکاوید

چهار- روی زین بنشینید و به پشت سرتان نگاه بکنید ؛ در آنجا چنانچه عکس اسب روی تخته سنگی حکاکی شده است ؛ به آنجا بروید و درست زیر پای اسب را بکنید

نماد لاک پشت

جود لاک پشت در جایی میتواند چند حالت داشته باشد. در بیشتر مواقع لاک پشت در نزدیکـی یک آب قرار دارد چنانچه پشت آن رودخانه قرار داشت ؛ جهتی را که لاک پشت نگاه می نماید در آن مسیر دنبال سنگی بگردید که رنگ یا شکل سنگ با بقیه تفاوت داشته باشد زیر ایـن سنگ را ارزیابی نمایید .لازم است به علائم پشت لاک پشت دقت ضروری بکنید. همـان گونه که سر لاک پشت جهت را نشان می دهد پاها و دم می تواند جهت را نشان بدهد. در حالتی که لاک پشت سرش به سمت آب قرار داشت بایستی به سمت دم و پاها نگاه کرد و دفینه آن یا درست در زیر دم لاک پشت است یا ۱۳ الی ۱۵ قدم پشت لاک پشت یک تل خاکی (برجستگی کوچک خاکی)  بایستی وجود داشته باشد. ایـن نوع گنجینه ها در عمق کم می باشند . ایـن جا بایستی یک چیزی را بدانید که هر کجا علامت لاک پشت باشد به احتما ل زیاد در آن محل تونل و یا غار زیاد بایستی وجود داشته باشد و در ایـن حالت دفینه دارای ساروج است

آتشکده

آتشکده ها مکانی بودن مثل مساجد امروزی اما با ایـن تفاصیل که در آن وقت به خاطر نبود بانک مردم اشیاء گران قیمت و اموال خودشون در وقت سفر به شهرهای متفاوت به آنجا به صورت امانت میگذاشتند در تمام آتشکده ها کسانی مثل خادم امروزی که در مساجد  می باشند در آتشکده ها بودن ولی مردم آنهارو به اسم کاتب میشناختند که فردی صالح و مذهبی و امانت دار به حساب میامد اما در همـان وقت کاتب ها به دو دسته تقسیم میشدند

۱- کاتب اعظم  که کارشون همـان کاره کاتب معمولی بود ولی ویژه دربـار یان بودن و اماناتدربـار یان را نگه میداشتند

۲ – کاتب معمولی  برای مردم عادی بودن که  امانات مردم رو حفاظت میکردند . هر دو کاتب وقت ی از شخصی اموالش را به صورت امانت میگرفتند به او رسید میدادن تا وقت ی که از سفر بازمی گشت دوبـار ه رسید را میگرفتند و اجناس را تحویل میدادند و مردم به جای ایـن عمل به آنها هدایا تقدیم میکردند . و در وقتی هم میشد که شخصی که وسایلش را به کاتب سپرده بود در راه سفر توسط دزدان یا از شدت خستگی راه و … تلف میشد وسایلش در همـان جا باقی میموند تا اگه از اقوامش کسی آمد وسایل را تحویل بگیرد که هیچ در غیر ایـن صورت همـان جا میماند و دست نمیخورد و در قدیم به خاطر نبود جاده مناسب و زیادی دزدان و شرایت نا مساعد آب و هوایی اشخاص زیادی در راها جان خودشونو از دست میدادند به همین خاطر اموال زیادی در آتشکده ها باقی میموند .

خوب حالا میریم سر اصل مطلب آتشکده هایی که ویژه اشخاص عادی بود اموال کمتری در مقابل آتشکده های ویژه دربـار یان بود دارند .

خود کاتبها اشخاص ثروتمندی بودند پس وقت ی میمردند اجساد آنها را با ثروتشان دفن میکردند.

غیر از ایـن که مردم برای سپردن وسایل ارزشمند خود به آتشکده ها میرفت ند محل مقدسی برای آنها بود و برای پرستش خدا به آنجا میرفت ند و هدایایی از طرف خود اهدا میکردند .

مطالب مرتبط:

حالا میپردازیم به بیو گرافی آتشکده ها .

در زیر تمام آتشکده ها یک اتاق مخفی وجود دارد که در عمق ۷ متری است و تمام وسایل امانی و هدایا در آنجا نگهداری میشد .

تمام آتشکده ها یک راه خروجی اضطراری دارند که در مواقع حمله دشمن بتونن  از آنجا فرار کنند.

قبر کاتب ها بعد از فوت ۵۰ الی ۱۰۰ متر جلوتر آتشکده دفن میشد .

آتشکده هایی که در ارتفاعات بلند و نوک قله یا تپه بودن ویژه دربـار یان بودند که جسد کاتبان را در آنجا  در همـان فاصله اما با تفاوت ایـن که در صخره جایی را می نماید ند و به صورت غار درست میکردند و آنها را در همونجا دفن میکردن و در غار را مهرو موم میکردند .

در ضمن به خاطر همینه اکثر امام زاده هایی که قبلا آتشکده بودن و تبدیل به امامزاده شدنزیرشونو میکنن میبینن دفینه موجوده .

نماد خوک و بچه هاش

خوک یکی از مهمترین علامتها برای دفینه است و یک علامت کمیاب است . بعضی ها می گویند که خوک سفید علامت نقره است  چنانچه بچه خوک روی سنگ به صورت پراکنده حک شده جهتی را که خوک بزرگ نگاه می کند با جمع تمام خوکها بایستی ارزیابی شود .چنانچه خوک جلو و بچه خوکها پشت سرش صف ایستاده اند مسیری که همه اش آنجا را نگاه می کند را ارزیابی کنید. دفینه خوک سخت و در عمق زیاد است . از یک جهت علامت خوک و بچه ها با مرغ و جوجه ها شباهت دارند. چنانچه از ایـن علامت ها دیدید به هیچ عنوان خراب نکنید

نماد گل

علامت نشانگر یک قبرستان قدیمی در منطقه است . در ایـن قبرستان یک قبر بایستی مفرق از بقیه باشد . در ایـن قبر ممکن است علائاست که یاد آور گل است چنانچه پیدا کردید هدف درست است و یک علامت معین شده گنجینه است . چنانچه در علامت گل یکـی از گلبرگها کم باشد برگی که کم است تحقیقات خود را در آن جهت ادامه بدهید . ابتدا زیر صخره ایی که در آن یک گلبرگ کم کشیده شده است را ارزیابی بکنید و پس به سمتی که آن نشان می دهد ؛ حرکت بکنید .

علامت قورباغه

قورباغه ویژگیها واضحی دارد و با ارزش ترین آن؛ جهش به سمت جلو است و اکثرا بایستی در کنار یک رود یا برکه ای آب قرار داشته باشد و ایـن علامت علامت انتها نیست و بایستی به سمت جهش آن به دنبال نشان بعدی باشید. همچنین یک خصوصیت دیگـر آن گرفتن مزه ه از راهی دور است و به همین منضور چنانچه قورباقه رو به رودخانه قرار داشت؛ کلا تعجب نکنید و فکر نکنید که هدف نهایی در آب است ! بلکه هدف آن طرف آب بوده و در آنجا بایستی به دنبال علامت انتها باشید . همچنین بعضی ها به حالت چشمان قورباغه اشاره داشته و دقت ویِژه ای به آن دارند و معتقد هستند که چشمان قورباغه؛ به دو طرف متفاوت نگاه می کنم و میتواند نشانگر دو هدف باشد. اصولا بایستی به تمام اجزاء آن دقت ضروری داشته باشید؛ چرا که می تواند در پیدا کردن نقطه نهایی؛ به شما کمک اثر گذار ی بنمایـد .

 

علامت موش

اکثرا نگاه موش با ارزش است مگر ایـن که دم موش حالت خاصی داشته باشد که آنوقت بایستی سمت دم را ارزیابی نمایید. همچنین چنانچه دم صاف باشد ؛ احتما لا در مسیر نگاه یا دم یک راهی دالان گونه بایستی بیابید که در ابتدا ورود ؛ بسیار تنگ و بعد کمی بازتر خواهد شد و چنانچه دو موش قوس داشته یا پیچیده شده باشد؛ نشانگر آن است که به سمت حرکت و نگاه موش راهی وجود دارد که به دالان هایی پر پیچ و خم منتهی می گردد که در زیر زمین تعبیه گردیده است و چنانچه دم موش کاملا مار پیچ باشد ؛ به ما می گوید که ایـن دالان ها به یک مرکز ویِژه منتهی می گردند. چنانچه چشم موش به صورت برجسته و قوس دار باشد ؛ نشانگر وجود یک گور پشته (یک تل خاکی) است که نگاه موش به آن سمت متمرکز شده است و راه ورود از پهلوی ایـن تل ؛ خواهد بود.

 

سنگ نگاره و کانال

وجود سنگ نگاره و علامت کانال بصورت حکاکی کاملا واضح و دارای گودی؛ در مناطق مختلف؛ معانی متفاوتی داشته که بایستی با ارزیابی دقیق منطقه و مشاوره با اشخاص با تجربه و کار بلد مفهوم آنها را بیابید.- در حالت اول می تواند نشانگر یک منبع آب آن در نزدیکـی محل سنگ نگاره؛ است .    ۲- در حالت دوم می تواند نشانگر یک مقبره ( گور دخمه صخره ای ) در آن نزدیکـی بوده و ایـن مقبره در داخل یک غار یا اتاقکی صخره ای است و دهانه آن را بسته و پلمپ کرده اند.    در ایـن حالت بایستی داخل کانال حکاکی شده آب بریزید و مسیر حرکت آب به خارج از سنگ؛ مسیری است که بایستی به آن طرف رفته تا محل مذکور را بیابید.    ۳- در حالت سوم مقبره ای داخل یک غار با دهانه کوچک است که خود ایـن سنگ یا صخره در جلوی دهانه ورودی قرار گرفته و راه را مسدود کرده است (مد نظر داشته باشید که در ایـن صورت؛ ایـن نشانه انتها خواهد بود)    ۴- در حالت چهارم علامت وجود مقبره ای است؛ بسته شده که در روبروی آن قرار داشته و محل مورد نظـر دارای حداقل دو شیب تند در طرفین است و بایستی در بالای برجستگی؛ به دنبال آن بگردید.    ۵- در مسائل دیگـر می تواند نشانگر یک سد و محل ذخیره شدن آب یا محل جلوگیری از نفوذ آب باشد.    اما در مسائل ی دیده شده است که ایـن نوع سنگ نگاره؛ اشاره به وجود معدن سنگ و یا محل ورود و شروع محدوده منطقه ای صنعتی در قدیم بوده است .

 

سنگ صندلی

چنانچه در جایی که آرنج قرار می گیرید علامتی وجود داشته باشد احتما لاً روبروی سنگ بایستی یک برجستگی کوچک (تل خاکی) باشد که دفینه در داخل آن است

چنانچه سنگ صندلی در داخل غار باشد و در اطرافش نماید ه کاری های گرد و دایره شکل باشد ؛ گنجینه یک حاکم یا رئیس در داخل صخره های غار ؛ اتاق های مخفی وجود دارد که اکثرا ً در کف غار است . اما دیوارهای غارحتما ً  بایستی ارزیابی شوند و فراموش نکنید که کف غار را ارزیابی نمایید . در حالتی که در روبری سنگ صندلی دره ایی وجود داشته باشد چنانچه روی صندلی نشستید و پاهایتان به زمین خورد ؛ دفینه درست زیر پای شما قرار دارد.

چنانچه در سنگ صندلی هر دو تکیه گاه دست موجود بود. می تواند دفینه در روبروی صندلی در داخل چاهی باشد و چنانچه یک دسته داشت به سمت آن دسته را دقت بکنید . و در انتها ایـن که چنانچه سنگ صندلی به حد نشستن دو نفر باشد ؛ دفینه در زیر خود صندلی بوده که با ساروج یک درپوش دارد

سنگ دوربین

چنانچه بر روی سنگی بزرگ و ثابت که انگار آنرا بصورت ایستاده کاشته اند؛ سوراخی که آنطرف آن را بتوان دید؛ ایجاد شده باشد؛ در آن محل قبری با ارزش وجود دارد که اکثرا عمق چندانی ندارد و به ایـن نوع نشانه؛ اصطلاحا سنگ دوربین یا (دوربین سنگ) می گویند.

بایستی مد نظر داشته باشید که ایـن قبر در زیر ایـن سنگ یا حول و حوش و اطراف آن ناست و برای پیدا کردن محل دقیق قبر ؛ می بایست از سمتی که سوراخ ایجاد شده بر روی سنگ؛ کمی قطرش بیشتر است؛ به داخل سوراخ نگاه بکنید ؛ بدون آنکه صورت و چشم خود را به آن بچسبانید.

حداکثر حدود ۷۰ متر جلوتر؛ بایستی جایی باشد که چند سنگ بزرگ را بر روی چیده باشند و یا صخره ای بزرگ وجود داشته باشد که جلوی آن یک فرو رفتگی وجود داشته باشد.

در محل مورد اشاره قبری وجود دارد که عمق آن زیاد ناست و مد نظر داشته باشید که احتما ل وجود یک خمره سکه در مجاورت و کنار قبر بسیار زیاد است .

انواع علامت ها و نشانه های گنج و دفینه در کوه و کوهستان وجود دارد . ایـن آثار و علائم به صورت حکاکی های برجسته و نماید ه کاری های اشکال حیوانات است . برای یمثال علائم و نشانه های حیواناتی مثل شیر و خرس و سگ و مرغ و مار و همین طور صورت و نیم رخ های حیوانات و همین طور انسان به صورت زن و مرد . ایـن ها نشانه های گنج و دفینه در کوهستان و کوه میباشند . در قدیم و زمانهای قدیم برای دفن کردن اشویِژه و اشخاص بلندبار در داخل کوه غار درست میکردند یعنی به ایـن صورت که کوه را می نماید ند و حفاری میکردند و به صورت غار بزرگ چندین متر کوه را سوراخ میکردند بعد جسد فردا را در آخرین بخش غار دفن میکردند و هدایا و گنجینه ها را در جای دیگـر ی از غار و یا کنار جسد پنهان میکردند اما تله ها و طلسم هایی را برای ایـن کار درنظـر میگرفتند تا از سرقت دزدها در امان باشد .

علائم و نشانه های گنج و دفینه در کوهستان,کارشناسی آثار گنج در کوهستان ها

انواع نشانه های دفینه

علائم و نشانه های محل دفینه

نشانه های وجود گنج

نشانه های اثابات وجود گنج و وجود طلا

معرفی نشانه ها همراه با عکس

کامل ترین مجموعه نشانه ها

انواع نشانه های دفینه
باستانشناسی – علائم و نشانه های محل دفینه

همونطور که قبلا قولشو داده بودم که دربـار ه ی علائم و نشانه هایی که در حین حفاری امکان داره با اون مواجه بشید اطلاعاتی در اختیارتون قرار بدم .

در حین حفاری امکان داره که با علائم و آثار زیادی مواجه بشید که در اکثر محل ها مشترک است . و امکان داره با آثاری مواجه بشید که تا حالا نمونشو از نزدیک مشاهده نکـرده باشید و یا نشنیده باشید . اما ایـن آثار برای محل و یا هدف های کوچک و متوسط صدق می کنه .

علائم و نشانه های گنج و دفینه در مناطق کوهستانی,کارشناسی آثار و علامت های گنج و طلا و زیرخاکی در تونل غار و راهرو کوهستان ها

دیگـر نشانه ها از ایـن قبیل است که در عمق یک الی یک و نیم متری آثار خودشو کم کم نشون بده برای مثال سنگ چین . جسد انسان . سفال و کوزه های شکسته . زغال چوب و با سنگ که در قدیم جهت عایق از عبور آب برای حفاظت از اموال استفاده می کردند . اما وجود زغال چوب یا سنگ از دلایل وجود بـار نیست . چون در قدیم امکان داشته چوپانی و یا فردی در آن محل آتشی روشن کـرده جهت رفاه و رفع نیاز . تاوید زغال چوب در آن محل وقت ی تائید خواهد شد که دیگـر نشانه ها وجود داشته باشد و صرف تنها زغال چوب کافیست نیست . از دیگـر نشانه ها سنگ چین یا وجود سنگ های بزرگ طبیعی و غیر طبیعی در عمق های یک و نیم به بالا است . با رنگ و شکل های متفاوت از قبیل سیاه . سفید و سبز رنگ و یا دیگـر رنگ ها که اکثرا ایـن چند رنگ به وفور مشاهده و یافت خواهد شد و دیگـر نشانه ها آجر و خشت های خام و به صورت مربع و یا مستطیل است که به صورت پله کانی یا منظم و بی دلیل چیده شده باشد که درصد ایـن که ایـن محل مسکونی بوده رو تائید نکند . و دیگـر نشانه ها وجود آهک و یا گل آهک است که اکثرا جهت پایداری و جلوگیری از نشست خاک بدین منظور استفاده می شده .

همونطور که قبلا قولشو داده بودم که دربـار ه ی علائم و نشانه هایی که در حین حفاری امکان داره با اون مواجه بشید اطلاعاتی در اختیارتون قرار بدم .
انواع علامت ها و نشانه ها در دفینه – هرچی فکرشو کنی

بعضی عزیزان در مورد انواع نشانه های دفینه و مفهومشون پرسشها ی داشتند که تو ایـن پست … دفینه ای که برای ایـن آثار قرار میدادن الماس و سنگهای قیمتی بود اما سکه در …
آموزش تصویری آثار و علائم دفینه

انواع قبر ها فرصت استثنایی برای جوینگان گنج و دفینه خلاصه ی کتاب چشم طلایی ؛ بولتن جوغن ها ؛ رمز نامه ی گنج ور؛ گنج … نشانه ها عین حفاری.
آثار؛ علائم و نشانه های دفینه تله ها؛ طلسمات؛ رمزگشایی؛ دفینه …

در دفینه یابی مدرن در کنار علائم شناسی بایستی از تجهیزات پیشرفته گنج یابی … هیچ گونه سیگنالی دریافت بکنید ؛ ولی در محدوده کاوش شما نشانه های ویِژه بر روی سطح ….. آثار ؛ علائم و نشانه های دفینه · دفترچه راهنمای فارسی انواع دستگاه های فلزیاب …

کارهای او ملهم از اساطیر باستان؛ نشانه های صور فلکی و مضامین عرفانی می باشند که با تفسیر و …. ۲- اضافه شدن بیش از ۳۵ شیوه محاسبه مثل انواع ابجد؛ ابتث؛ ایقغ و …
مفهوم علائم و نشانه های دفینه ( سنگ سوراخ شده ) | ایران سرزمین …

مفهوم علائم و نشانه های دفینه ( سنگ سوراخ شده ) … که اکثرا عمق چندانی ندارد و به ایـن نوع نشانه؛ اصطلاحا سنگ دوربین یا (دوربین سنگ) می گویند. … انواع متفاوت قبر یا آرامگاه (عکس) · سنگ نگاره هایی که نشانه دفینه نیستند · آموزش …
انواع متفاوت قبر یا آرامگاه (عکس) | ایران سرزمین گنجهای گمشده

آثار؛ علائم و نشانه های دفینه ؛ فلزیاب ؛ تله ها؛ طلسمات؛ رمزگشایی … انواع متفاوت قبر یا آرامگاه (عکس) … سنگ نگاره هایی که نشانه دفینه نیستند.
ایران سرزمین گنجهای گمشده | آثار؛ علائم و نشانه های دفینه …

عکس های و عکس های بعضی از آثار علائم و نشانه های گنج و دفینه و قبرهای قدیمی بر روی کوه ها تپه ها و صخره ها به همراه کارشناسی تفسیر توضیح و مفهوم جوغان ها (علامت حیوانات انسان و …) مشاوره و کارشناسی باستان شناسی

نشانه انتها در تشخیص مقبره ها ؛ نشانه انتها در تشخیص قبور با ارزش ؛ نشانه انتها در تشخیص چاه ها ؛ نشانه انتها در قلعه ها و تپه ها ؛ نشانه انتها در دفینه ای که به قصد دفینه و پس انداز قرار داده شده ؛ نشانه انتها در …….

آخرین نشانه به محل کاوش شما و همین طور نوع دفینه ای که به دنبال آن می باشید مفرق است .

از مقبره ها شروع می کنیم . نشانه انتها مقابر ؛ بستگی به وقت و دوره تدفین و همین طور ؛ مکانی که شما در آن قرار گرفته اید دارد . به ایـن مفهوم که ؛ در زمینهای صخره ای و کوهستانی غرب و شمال غرب نوع خاصی از مقابر ساخته می شده که به تناسب آن نشانه های انتها ویِژه خود را داشته و در دشت های جنوب و جنوب غربی ؛ نوعی دیگـر ؛ با علایمی دیگـر به چشم میخورد . در شرق کشور به همین ترتیب است .

مقبره ها در دو نوع کلی ساخته می شدند یا داخل کوه و دامنه کوه ؛ یعنی بالاتر از سطح زمین ؛ و یا در زیر سطح زمین ساخته می شدند . از آنجا که طبق اعتقادات ؛ ایـن مقبره ها بایستی ۱۲۰۰۰ سـال ( در تدفین ها به طور کامل توضیح داده می شود ) دوام بیاورد ساختار بسیار مستحکمی دارند بالاخص مقابر نماید ه شده در کوه ها .

مقبره هایی که در بالای سطح زمین است خود دو نوع درب دارند . یا در دل صخره ها دربی همرنگ صخره های مجاور دارند که با ساروجی همرنگ پلمپ شده اند و یا درب ورودی آن در زیر خاک مدفون است .

آن دسته که دربی بر دل صخره دارند بسیار راحت تر از دسته دومی ؛ قابل تشخیص می باشند . ایـن مقابر دارای علایم و نمادهای حیوانی می باشند و علایم آن تا شعاع یک متری ادامه دارد تنها بایستی چشمی کاوشگر داشت تا به نتیجه رسید . جوغن بزرگ و هوا کش از معین ه های قابل تشخیص می باشند . اکثرا با ایـن دسته از مقابر ؛ هیچ مشکلی نخواهید داشت چون در امتداد نگاه نمادهای حیوانی می باشند و چیدمانی معین دارند.

دسته دوم از مقابر روی سطح زمین ؛ آن دسته از مقابرند که یا به علت شسته شدن خاک از ارتفاعات و رسوب بر روی درب مقبره ؛ قابل تشخیص نیستند و یا درب آن به صورت مخفی در زیر خاک قرار دارد . ایـن دسته از مقابر با کمی دقت ؛ قابل رمز گشایی است . ایـن دسته مثل دسته اول ؛ دارای نماد حیوانی می باشند و ایـن علایم تا یک متری آن ادامه دارد دقیقا به مثل دسته اول ؛ دارای هواکش و بعضا جوغن یا اسکنه می باشند تنها درب آن قابل رویت نیست . نکته مهم ایـن جاست : شما تا یکـی دو متری درب با استفاده از علایم ابتدایی آمده اید حال نمی دانید کجا درب ورودی است و از آنجا که درب ایـن مقابر ؛ بسیار با ارزش است ( چون از طریق سقف و یا کناره ها ؛ قابل نفوذ نیستند ) کاوش شما متوقف می شود .

نشانه های درب آن چیست ؟ نشست بی دلیل زمین در شعاع یک یا دو متری ؛ بر آمدگی بی دلی در شعاع دو متری ؛ خاک دستی و روشن تر از محل ؛ سنگی قابل جابجایی که نیمی از آن داخل زمین است ؛ سنگ های کبود رنگ که با سنگ های منطقه همخوانی ندارد ؛ بوته هایی که در جهت جریـان باد به طور کلی خم شده و ریشه سستی دارند ؛ بوته های روشن تر از بقیه محل ها و تردد موشهای سفید بزرگ و خاکستری روشن بزرگ و  ….. ایـن ها همه نشانه های عمومی درب می باشند ولی از همه مهمتر ….

در باستان ؛ رسمی وجود داشته که بسیار پر قدرت جریـان داشته و اجرا میشده که برای جویندگان راه گشاست .

برای همه مقابر ؛ اصرار میکنم همه مقابر ؛ مکانی می ساختند یا مکانی انتخاب می کردند که بتوانند مراسم مذهبی را اجرا کنند . در ایـن مراسم ها فضایی برای آتش روشن کردن به جهت نور ( مثل جوغنهای افقی ) و فضایی برای تجمع و دعا کردن بایستی باشد . یک نکته که کمتر به آن پرداخته خواهد شد ایـن است که ایرانیان ایـن مراسم را در بودن نمادها و در جلوی رویت نمادهای مقدس انجام می دادند . یعنی چنانچه یک مقبره ای که درب آن باز شده باشد را بیابید و در جلوی ورودی به طوری که کمر شما به سمت داخل مقبره باشد مدقت خواهید شد که همه عناصر موجود در اطراف ؛ به گونه ای چیده شده اند که انگار در حال نگاهبانی و یا رویت درب ورود می باشند . نمادها در حال حفاظت یا رویت مقبره می باشند . همـان جا یعنی جلوی درب ورودی مکانی بوده که فرد مذهبی آن زمان ؛ قرار میگرفته و مشغول دعا خواندن و تحویل دادن روح فرد متوفی به خدایان میشده است . پس به راحتی میتوان از ایـن ترفند استفاده کرد تا درب ورودی را یافت . فرض بکنید شما از مقبره بیرون آمدید برترین منظـر ه برای شما کجاست و یا برترین نقطه برای حفاظت دادن نمادها و رویت نمادها ؛ کجاست چون همه نمادها و عناصر موجود به سمت درب ورود نشانه رفته اند حتی چیدمان سنگها و تراش میل کردن سنگها بی دلیل صورت نگرفته است . برای درب ورودی فاصله ای کمتر از ۵ متر با خود مقبره در نظـر بگیرید . مقابر عمدتا تونلهای زیاد ندارند . تونلهای زیاد ؛ مختص دفینه زاغه و یا غار هاست که اکثرا در جلوی درب آنها نگهبان و یا خود سازندگان غار دفن شده اند.

جوغان ها در گنج یابی و دفینه یابی حکاکی های هندسی گود بر روی سنگ ها و صخره ها رو برای شما عزیزان طرفدار به باستان شناسی قرار دادیم . بعضی مواقع برای گردش به روستا یا جاهای دیگـر که میرویم روی سنگ ها و صخره ها سوراخ ها و یا گود رفتگی های مشاهده میکنیم روی سنگها و صخره ها به صورت گودال مثل حکاکی شده اند . مفهوم و مفهوم ایـن علامت ها و نشانه های هندسی گود و سوراخ ها چیست ؟ آیا در زمینه باستان شناسی و گنج یابی و دفینه یابی ایـن گودال ها و سوراخ ها که اصطلاحا به آنها جوغن گفته می شود نشانه وجود قبر و یا مقبره میباشند ؟ آیا همه ایـن نشانه ها و علامت های سوراخ مثل و گودال بر روی سنگها و صخره ها دست ساز و تهیه انسان میباشند ؟ یا به صورت طبیعی در طول سـال یان دراز ایجاد شده اند . کارشناسی جوغن و یا جوغان های گودال و سوراخ هندسی گرد (جوغن گرد) + عکس های و عکس های رمزیابی و رمزگشایی انواع جوغان های گرد حکاکی شده بر روی سنگ کوه و صخره همراه ما باشید …

رمزگشایی و رمزیابی جوغان (جوغن) کاسه هایی رو سنگ جوغان ها در گنج یابی و دفینه یابی حکاکی های هندسی گود بر روی سنگ ها و صخره ها,رمزیابی جوغن ها گرد,رمزگشایی جوغن های گرد,رمزیابی و رمزگشایی انواع جوغن و جوغان گرد,کارشناسی گنج و دفینه مفهوم جوغن های گرد,آیا جوغن و نشانه گرد و سوراخ روی سنگ و صخره نشانه قبر و گوردخمه است ,جوغن گرد و قبر و گوردخمه با ارزش قدیمی,روشهای رمزیابی جوغنهای گرد و پیدا کردن محل ورودی قبر و گوردخمه,کارشناسی علامت و نشانه جوغن گرد حکاکی شده بر روی سنگ و صخره,معمی و مفهوم علامت و نشانه جوغن گرد روی سنگها چیست,چطور میتوان جوغن های گرد را رمزیابی و رمزگشایی کرد,عکس های و عکس های رمزگشایی جوغن جوغان گرد,دریافت فیـلم ویدیو و کلیپ کارشناسی مفهوم و مفهوم علامت نشانه و نماد جوغن گرد روی سنگ و صخره,هدایای کم در قبر و جوغن ها و کاسه های گرد,رمزیابی و رمزگشایی کاسه های گرد گودال سوراخ .

رمزگشایی جوغان : ( جوغن ) کاسه هایی رو سنگ

جوغان ها و انواع آن
از انواع نشانه ها که به تعداد زیادی در اراضی و مناطق متفاوت کشور با آنها روبرو می شویم؛ جوغان ها بوده که در زمینه گنج یابی یکـی از مسائل بحث برانگیز به شمار می روند. بایستی متذکر شوم که اصولا ؛ همه حکاکی های هندسی گود بر روی سنگ ها و صخره ها را؛ جوغان یا جوغن می گوییم و اما در مناطق متفاوت کشور با نامها و اسامی متفاوتی از آن یاد خواهد شد؛ مانند:
کاسه سنگ
پیاله
فنجان
گوَن
جَوَن
چوگان
تَلم
یانه
جوقن
جوغن
جوغان

همچنین مد نظر داشته باشید که جوغان ها تنها حاوی حکاکی های گود گرد نبوده و همه اشکال هندسی را نیز؛ در بر می گیرد؛ مانند:
حکاکی های گرد و بیضی شکل (کروی)
حکاکی های مربع و مستطیل شکل (مکعبی)
حکاکی های مثلثی و هرمی شکل و مخروطی
در اکثر نقاط ایران و حتی جهان ! حکاکی های فوق را ؛ میتوانید پیدا نمایید که مشابه مسائل یاد شده فوق بوده و اکثر آنها؛ نشانه ای برای قبرها و مقبره ها می باشند ولی تمام آنها الزاما نشانه قبر نبوده و نیست!
برای ایـن که بفهمیم کدام یک از ایـن حکاکی ها درست می باشند بایستی در نزدیکـی مکانی که مشغول تحقیقات می باشیم؛ ایـن سه عنصر وجود داشته باشد:
۱ -آب
۲- تپه یا زمین شیب دار به سمتی که خورشید صبح ها بصورت مایل به آن بتابد و نسبتا در تمام طول روز نور خورشید به آنجا تابیده شود.
۳- منطقه مسکونی جدید یا قدیمی و تخریب شده (آثار زندگـی )
هر سه مورد فوق بایستی حتما موجود باشند. چنانچه یکـی از ایـن عناصر وجود نداشته باشد نشانه هایی که روی صخره ها حکاکی شده  مفهوم دیگـر ی داشته و نشانه قبر و مقبره نخواهد بود.
اولین معیار کیفیت است ؛ بایستی حکاکی ها یکنواخت و اصولی باشد و حتی چنانچه فرسایش بر روی آنها تاثیراتی گذاشته باشد؛ باز بتوان تاثیرات دست بشر را بر روی آن مشاهده نمود.ایـن نکته را بایستی مد نظـر داشته باشیم که در محل هایی که احتما ل آب چکه بر روی سنگها و صخره ها وجود دارد (ماتند: کف غارها و سنگهایی که در در پناه و زیر سنگهای بزرگ تر قرار دارند) احتما ل خطای ما زیاد خواهد بود و لذا بهتر آن است که از آنها چشم پوشی نماییم.
عمق آنها از ۵ سانت شروع خواهد شد و گاها تا ۳۵ سانت دیده شده است ؛ قطرشان نیز؛ بین ۵ سانت تا یک متر است !
هدف از تهیه ایـن نشانه ها بعضی وقتها تقدیم کردن چیزی برای مرده است… (مثل امروز که حلوا و خرما بر سر مزار می گذارند) که در باستان شناسی آن را ” گودال قبر” می گویند؛ ولی ایـن حاوی همه قبرها و قبرستانها نخواهد شد؛ چرا که در اکثر مسائل ؛ کروکی یک قبرستان یا چند مقبره با ارزش در زیر زمین است و به ایـن دلیل ساخته شده اند که با ایـن شیوه تنها نزدیکان و اقوام متوفی از محل قبرهای خاندان خود؛ مطلع گردد و بدین ترتیب از گزند دزدان و دستبرد؛ به دور باشند. اما بایستی متذکر شوم که بعضی از ایـن نشانه ها جنبه دینی و اعتقادی دارد که  ایـن مسائل از بحث ما خارج است .
بایستی ایـن نکته را متذکر گردم که بین نشانه ها تا قبرها؛ فاصله استانداردی وجود ندارد و همـان طور که در عکس های نمونه زیر مشاهده می بکنید بعضی وقتها قبر به نشانه آن بسیار نزدیک بوده و بعضی وقتها هم کمی دورتر و …
حال به عکس های نمونه پایین نگاه بکنید و به استاندارد نبودن فاصله بین نشانه ها و قبرها؛ بیشتر آشنا شوید و برای کسب اطلاعات کامل و راهگشا توصیه می کنم تا کتاب جوغان نامه مرجع را ساخته و مطالعه نمایید.

جوغن در باستان به مفهوم هاون یا کاسه بوده و نشانه وجود قبر در نزدیکـی آن است . وجود جوغن به تنهایی نشانه بـار نیست ولی یکـی از نشانه های مکمل است . هر جا جوغنها باسند یعنی قبری در نزدیکـی آنجاست . جوغنها به چند صورت تفسیر میشوند که پایه تجربی دارند و در نود درصد مسائل تفاسیر ثابتی دارند . جوغنهای عمودی که نشانه دیگـر ی همراهشان نیست اکثرا به زیر پا یا روبرو اشاره دارد وبا دقت به دوره تدفین تفسیر مفرق ی دارد .بدین مفهوم که در هر دوره پادشاهی مثلن اشکانی ؛ یک نوع تفسیرویِژه در خواندن جوغن وجود دارد .ایـن نکته بر لزوم شناسایی دوره تدفین دلالت می نماید .در مسائل ی به عمق و قطر جوغن ارزش داده می شود و با فرمول ریاضی به هدف میتوان رسید و در دوره ای دیگـر به جهت جوغن عمود ارزش داده می شود .جوغن افقی تفاسیر ویِژه خود را دارد .چنانچه بر روی سنگی باشد که ثابت نیست و به قول مشهور آن سنگ را از جای دیگـر ی منتقل کـرده باشند و علامت دیگـر ی نداشته باشد نشان از وجود حداقل یک قبر با ارزش در طرفین سنگ دارد اما هر قبر مهمی دلیل بر بـار نیست.

Jan 9, 2016 – رمزگشایی و رمزیابی جوغان (جوغن) کاسه هایی رو سنگ جوغان ها در گنج … کارشناسی انواع جوغنها از قبیل جوغن های دایره (گرد) و جوغنهای مثلث و … در اکثر نقاط ایران و حتی جهان! …. عزیز من جوغن روی سنگی که ثابت نیست و علامت دیگه ای هم نداره ، فقط نشونه قبره ، وجود جوغن دلیل مذهبی داره برای دعا و نیایش کاربرد داشته .

جوغن کاسه سنگ یا فنجانک کاربرد و دلیل وجود جوغن چیست؟ … زیرخاکی چیست ؟,عکسهای بزرگترین زیرخاکی های کشف شده در ایران و جهانباستان شناسی گنج یابی و دفینه یابی جوغن آثار علائم نشانه ها کارشناسی دانلود کتاب تصاویر و عکسهای … معنی و مفهوم انواع علامت آثار و نشانه های در گنج یابی و دفینه یابی + کارشناسی جوغن.

Oct 30, 2016 – انواع مختلفی از جوغن ها یا جوغان در همه شهرها و روستاهای ایران دیده شده است . … (مانند امروز که حلوا و خرما بر سر مزار می گذارند) که در باستان شناسی آن را …

Missing: نقش

تفسیر کامل انواع سنگ ها جوغن و علائم در حین حفاری|دانلود کتاب جوغن ها …

ganj.filekar.ir/…/تفسیر+کامل+انواع+سنگ+ها+جوغن+و+علائم+در+ح…

دانلود کتاب جوغن ها رمز یابی و رمزگشایی آثار علائم و نشانه ها همراه عکس و فیلم …. و جامع جوغن ها اسرار نظامی سنگ نوشته,دانلود کتاب جوغنها کاسه های ایران اسرار نظامی … secret treasure treasure,دانلود کتاب گنج نامه باستان شناسی اسرار مخوف و مخفی جوغن …. کتاب کنز الاسرار به صورت کامل · خرید و دانلود کتاب تائوئیسم · کتاب نقش …

فیلم آموزشی جوغن و گنج یابی در باستان شناسی – شبکه‌ما – shabakema

www.shabakema.com/…/فیلم-آموزشی-جوغن-و-گنج-یابی-در-باستا…
Jan 5, 2016

جوغان شناسی، جوغان ها و رموز گنج خدایان یکی از مباحث مهم در باستان شناسی و کشف عتیقه است. جوغان ها وقتی در کنار علائم و نماد های دیگر کشف …

Missing: نقش

جوغن ها – گنج و دفینه یابی به روش علمی – رز بلاگ

hamidreza77.rozblog.com/…/انواع-جوغن-ها-در-گنج-یابی-و-دفینه-…

Feb 19, 2014 – در اینجا سعی شده تا اصولی ترین و متداول ترین روش استفاده از جوغن ها بیان بشه اما در دوره های مختلف و حتی در مناطق مختلف اصول بکارگیری جوغن با…,جوغن ها,گنج و دفینه یابی به روش علمی. … انواع قبرها (مزار ها) [۱] · پل های ایراننقش مربع [۱] …. نماد شناسی سنگ نگاره بز کوهی در ایران باستان بازدید : ۲۵۵۹۷ نقش …

Oct 19, 2014 – جوغان ها و انواع آن … (مانند امروز که حلوا و خرما بر سر مزار می گذارند) که در باستان شناسی آن را ” گودال قبر” می گویند، ولی … برچسب‌ها: جوغن، انواع جوغن، نشانه قبر …. این گور دخمه‌ها در دل صخره‌های نقش رستم و کوه تخت جمشید کنده شده‌اند.

نشانه جوغن گرد – گنج یابی

www.moshkabadi.lxb.ir/…/جوغان%۲۰و%۲۰جوغن/جوغان%۲۰و%۲۰جوغ…

نشانه جوغن گرد – آموزش گنج یابی، باستان شناسی، دفینه ، زیرخاکی و تاریخ – گنج … لورنز دستگاه خوبیه و در ایران خوب جواب داد ولی با همه تفاسیر نمیشه به دستگاه ….. جهت اطلاعات و آشنایی بیشتر با انواع جوغن به کتاب های ( چشم طلایی ،میراث ….. اگر بر بالای تصویر عقاب نقش صلیب نیز وجود داشته باشد، به احتمال بسیار این …

Searches related to نقش جوغن شناسی در ایران باستان ، انواع جوغن شناسی

جوغن گرد

جوغن در سنگ متحرک

جوغن در باستان شناسی

عکس جوغن

 در این پست از سایت خودمونی شما عزیزان را با  نقش جوغن شناسی در ایران باستان  و  انواع جوغن شناسی  بیشتر آشنا کردیم و یک کلیپ و تعدادی عکس برای شما عزیزان به نمایش گذاشتیم و امیدواریم که ازز پست ما نهایت استفاده را برده باشید .
نقش جوغن شناسی در ایران باستان ، انواع جوغن شناسی
به این مطلب امتیاز دهید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.