عکس بازیگران, مدل لباس, استخدامی جدید, اخبار جالب, زیبایی,دانستنیها

کشف نشانه های جفر ، نشانه های جفر در علوم غریبه

کشف نشانه های جفر ، نشانه های جفر در علوم غریبهReviewed by Admin on Mar 12Rating: 5.0

کشف نشانه های جفر و نشانه های جفر در علوم غریبه

در ایـن مطلب از سایت خودمونی میخواهیم شما عزیزان را با کشف نشانه های جفر و نشانه های جفر در علوم غریبه بیشتر آشنا کنیم و از شما سروران محترم تقاضا میکنیم که ما را تا انتها ایـن بحث همراهی بکنید .

http://www.khodemooni.net/wp-content/uploads/2017/03/80311271300428554815-13.jpg

 علم جفر چیست , مفهوم علم جفر , مفهوم کلمه جفر , مفهوم جفر,انواع طلسم,دریافت انواع کتاب طلسم,دریافت کتاب کامل الاسرار -رسـال ه جفر,دریافت کتاب جفر جامع,دریافت کتاب مجموعه علوم جفر,کتاب های دعا نویسدریافت کتاب دعا

سخنی مختصر در انواع متفاوت بسط و تکسیر علم جفر

جفر در لغت به معنای پوست بزغاله است و چون اولین بـار بر روی پوست بزغاله نوشته شده و آنرا جفر نام گذاشته اند. واقع بر ایـن است که علوم تجربی فاقد توان و قدرت ضروری برای اثبات اکثر علوم است .

علم جفر همـان علم الحروف و انواع و انواع بسطهاست (روشهای متفاوتی برای بسط حروف وجود دارد: بسط ارتقا و بسط ابدال و تملیک و بسط تزویج و بسط تکاثر و بسط تسافر و بسط تناصف و تدویر و تمازج و ترفع و….. که اصولا سیصد و شصت نوع بسط و تکسیر را میتوانیم شمارش نماییم که غالب تکسیرات زیرمجموعه تکسیر صدر موخر و تکسیر موخر صدر می باشند ) . در علم جفر و نام سائل و پدر یا مادرش به همراه لحاظ کردن وقت و جمله مورد پرسش برای رسیدن به جواب مربوطه ارزش دارد. روشهای متفاوت جفری وجود دارد که اکثرا بایستی در آنها از ریاضی و نجوم استفاده نمود. در زمینه جفر و کتاب جفر کامل که مشتمل بر جداول ۲۸ در ۲۸ و در ۷۸۴ صفحه است بسیار مورد دقت است که در روشهای با ارزش برای مستحصله گرفتن و استفاده از آن توصیه می شود . (به سخن دیگـر و دانستن ۷۸۴ نوع مربع جفری و در محاسبات بسیار با ارزش است . در مورد مستحصله یا چکیده بایستی خاطر نشان سازیم که برای مثال در جفر صدیقی و بعبـار تی پانزده سطری و  استحصال یک جمله از پانزده سطر است ) . واقع امر بر ایـن است که مستحصله و خود یکـی از مراتب تکسیر حروف است .

دوایر در جفر و اوفاق و تکسیر بی انتها است و حقایق و عجایبی در ایـن جداول اوفاقی است که در ایـن جا مجال سخن نیست.

بطور معمول مراحل یک راه حل جفری در جفر کبیر را میتوان بدین گونه برشمرد :

* عدد گیری از حروف سوال که مداخل حروف خود بر ۲۸ قسم متفاوت منقسم است .

توضیح مطلب ایـن که حروف را بایستی مشتمل بر انواع ی دانست. حروف بر ۲۵۲ نوع منقسم میگردد از جمله : حروف مسروری و حروف مکتوبی و ملفوظی و حروف بروج و حروف کواکب و حروف منقلب و حروف منازل  حروف ممتزج و حروف تاج و حروف سعد و نحس و مجزوم و مکسور و شمالی و جنوبی و ….. در مراتب حروف یک قانون صدوبیست گانه حکم فرماست . از لحاظ نجومی حروف فوق الارض و حروف تحت الارض منازل برای استخراج طالع ارزش دارد . در دوایر حروف متفاوت مثل ابجدو بایستی به وضع و رفع و خفض و کسر و ضم و فتح و تناقص و تضعیف حروف دقت داشت.

علوم غریبه

علوم خَفیّه یا علوم غریبه یکـی از دو شاخهٔ “علوم” در تقسیمات قدیمی دانش ها در نظام آموزش مدارس اسلامی بوده است . شاخهٔ دیگـر و یعنی علوم جَلیّهو به طب و منطق و هندسه و غیره مربوط است قوانین معین ی داشت و در کتاب ها نوشته و در مکاتب تدریس می شدو ولی علوم خفیه – که علوم غریبه نامیده می*شوند – به نیروهای مافوق طبیعت می پردازد و اسرار آن در نزد عالمانش پنهان می ماند.

باور اکثریت تحقیق گران امروزی بر ایـن است که توضیحات و ادعاهای نهان شناسی یا همـان علوم خفیه با علم امروزین سازگاری ندارد و از راه های علمی بر مبنای شیوه های علوم امروزی اثبات پذیر نیست چون علوم امروزی بیشتر به نوعی ادامه دهندهٔ مسیر پوزیتیویسم (تجربه گرائی) صرف جهت رسیدن به حقایق می باشند و با دقت به نسبی و ناقص بودن علوم امروزی نمی توان دلیل محکمی بر وجود یا عدم وجود چیزی که در ایـن دایره (تجربه گرائی) نمی گنجد آورد.

شاخه های علوم خفیه ایـن هاست:

کیمیا: کوشش در دگرش (تبدیل) کانی ها و فلزاتو علم اکسیر.
لیمیا: تبدیل قوای فاعل به مفعول یا بالعکسو علم طلسمات.
هیمیا: احوال ستارگان و حیوانات مرتبط با آنهاو علم تسخیرات.
سیمیا: راز و رمز اعداد دیدن و تصرف موجودات تبسیار و علم خیالات.
ریمیا: تردستی یا علم شعبدات.

پنج حرف اول نام ایـن شاخه ها که «خمسهٔ مُحتجبه» نامیده می شدندو عبـار ت «کُلَه سِر» را می سازد که به مفهوم مجموعهٔ اسرار است . [۱] و کَلِّه سَر یاد شده است که مراد از او داشتن مغز و مفکره قوی است و چنانچه کسی را این اسباب در دسترس نباشدو نباید وارد این مقوله گردد.

تحقیق گران و علوم خفیه

از قدیمی ترین نام هایی که با علوم خفیه پیوند خوردهو نام بلیناس حکیم استو که در منابع اکثر جمله کتاب الفهرست (تألیف در ۳۷۷ هجری) [۲] و تاریخ الحکماء[۳] به عنوان بنیان گذار علوم غریبه یاد شده است . از اوستنو کیمیچنانچه زمان هخامنشی به عنوان نخستین فردی که دربـار هٔ جادو نوشته استو یاد شده است . در بین تحقیق گران ایرانی ابن سیناو خواجه نصیرالدین طوسی و شیخ بهائی در مورد علوم غریبه آثاری دارند. ابن سینا رسـال هٔ کنوزالمعزم ین را درایـن مورد نوشت و رسـال ه شاقول را گسترش داد و پارت هایی از کشکول شیخ بهایی به علوم غریبه و فوائد اسماء حسنی اختصاص دارد.

تاریخچه

بر طبق بعضی روایات اوراق جفر را ملک جبرائیل در غار حرا نزد حضرت محمد(ص) آورد که بنا به باورهاو همه علم عالم از اول خلقت تا به انتها در آن مستودع است و چون بر روی پوست بزغاله نوشته شده بودو به ایـن نام خوانده شده است . ایـن اوراق طبق عقاید مسلمانان از حضرت محمد (ص) به امام علی (ع) رسید؛ و او بنابه دلایلی دو مسکن از ایـن اوراق را با انگشتش پاک کرد. ایـن مسکن ها در خصوص جواب پرسش وقت ظهور حضرت مهدی (عج) و روز انتها عالم بوده است . ایـن کتاب اکنون در نزدحضرت مهدی (عج)است . امامانو ایـن علم را به بعضی از فوائد خود تعلیم می نمودند.

نظـر علوم تجربی به علم جفر

ایـن علم از نظـر علوم تجربی قابل توضیح نبوده و از علوم غریبه شمرده می شود . به همین جهت از نظر علم حصولیو جفر نوعی خرافه به حساب می آید.

از نظر باورمندان به علم جفرو علوم تجربی قدرت ضروری جهت اثبات اکثر علوم را نداشته و اساساً اسم علم بر روی ایـن مقوله حاکی از معلومی است که در پرده مانده.

شیوه های جفر

در علم جفر برای رسیدن به جواب سولو از شیوه های گوناگونی استفاده م شود. ایـن شیوه ها بسته به اهمیّت پرسش مفرق و در سطوری چند منتج به جواب می شود .

از انواع شیوه هاو می توان به جفر انسان و جفر منبری و … اشاره کرد.

در علم جفر برای رسیدن به جواب از علوم ریاضی و نجوم بهره می گیرند. نام پرسش کننده و نام پدرِ او و وقت پرسش به علاوه جمله سوالو با شیوه ذکر شده در علم جفرو مبنای رسیدن به جواب است . یکـی از مراحل مهمو که از آن به “سطر” نام برده می شود “سطر مستحصله” است که اصحاب علم جفر معتقد هستند با طهارت روح و… به ایـن با ارزش می*توان آگاهی یافت.

فرق ها

از نظـر دسته بندی علوم غریبهو جفر در سطوح عالی آن قرار دارد و با فالو سحرو طلسماتو هیئت و نجوم و… در یک سطح قرار داده نمی شود .

از جمله مسائل ی که به غلط به علم جفر (خارج از گفته استادان اولیه) نسبت داده شده مسائل ذیل است : – پیدا کردن عناصر چیره بر سرشت هر فرد و میزان سازگاری اشخاص با یکدیگـر – پیشگویی برای هر فرد- پیدا کردن زمانهای خوش شگون و بدشگون از راه اخترشماری- شرایط برآورده شدن آرزوها- بهبود بیمارها با خواندن ورد و افسون- فوائد واجها- دریافت «رازهای» نام های پیشوایان ادرود از راه آیه تطهیر – تأثیر نام های خدای متعال- شماره شناسی شماره های آریاییو لرزشیو مادی و شماره های نیرومند. اما مسائل بالا بعضاً از علم حروف مستخرج می شود ولی ربطی به علم شریف جفر در لغت ویِژه آن ندارد.

انتساب دهندگان ایـن مسائل به علم جفر می کوشند تا بر پایه وقت زایش هر شخصو خصوصیات و منش او را بازگو کنند. مثلاً استفاده از وقت تولد فرد در سوالِ جفری سبب ایـن باور شده است که طالع و خصوصیات و منش اشخاص را می توان با علم جفر بازگو کرد. گر چه سوال از مسائل فوق در علم جفر فرد را به جواب می رساند اما کاربرد جفر ویِژه ایـن مسائل نبوده و دیده نشده است که استادان ایـن علمو علم جفر را در چنین مسائل ی استفاده کنند.

جفر و شیعیان

شیعیان علم جفر را ویژه علی ابن ابی طالب می دانند. کتابی بنام جفر کامل که مشتمل بر ۲۸ جزو ۲۸ صفحه ای (۷۸۴ صفحه) با جدول هائی که ۲۸ در ۲۸ مسکن می باشند و با چهار حرف در مسکن که با چهار الف شروع و با چهار حرف غ به انتها می رسدو توسط علی ترتیب داده شده است که در بعضی شیوه ها برای مستحصله از آن استفاده می شود و اعتقاد بر آن است که علوم اولین و آخرین در آن کتاب ملحوظ در ملفوظ است .

نامبرولوژی

عددشناسی یعنی تفسیر اعداد بواسطه معرفت اعداد (داشتن علم اعداد) و شهود .

عددشناسی مکاتب متفاوتی دارد . عددشناسی جفری . عددشناسی کابالا و عددشناسی رومی.
همه ی مکاتب از یک منبع اصیل سر چشمه می گیرند و آن عدد شناسی طبیعی است .
امروز جمعه ۲۲ جولای ۱۱ ایـن مطالب در حال نگاشته شدن است . امید است لطف الله حاوی حال ما شود.
بیشتر علما در همه جهان و در تمام زمان بدنبال کسب دانش عددشناسی بوده و می باشند . اما کمتر کسی از ایـن علما مناسب حفظ و تعلیم ایـن علم شده است .
علم عددشناسی از شاخه علوم خفیه و در رده علوم باطنی قرار می گیرید. که حتی نقل آن و یا نوشتن آن بر روی کاغذ کاری نابجا شمرده می شود .
آموزش ایـن علم سینه به سینه بوده است و ایـن اولین بـار است که مطلبی در مورد آن در فضای مجازی منتشر می شود . امیدواریم که دوست ها با ایـن علم آشنا شوند.
هدف آموزش ایـن علم نیست چرا که برای انتقال ایـن علم طی مقدمات ضروری است . هدف تنها آشنایی دوست ها ی ویِژه با ایـن مطالب است . و پیدا کردن جواب ایشان خواهد بود.
عددشناسی پایه علم حروف (جفر) است . اما همین علم حروف برگردانی برای تفسیر اعداد است .

پنج صفحه جفر اصولا عالم موجود است .

صفحه آبی. یا همین جفر عربی که اکثرا با ارقام آن آشنایی دارند. که به آن صفحه جنوبی گفته می شود . عدد مشهور آن ۲۲ است .
صفحه سیاه. یا علم طلسمات که به جفر هندو مشهور است و به آن صفحه شرقی گفته می شود . عدد مشهور آن ۱۹ است .
صفحه سفید. که حروف ( …,A,B,C ) مبنای آن است و به آن صفحه شمالی اطلاق می شود . عدد مشهور آن ۲۴ است .
صفحه سرخ. که حروف فارسی مبنای آن است به آن صفحه غربی اطلاق می شود و عدد مشهور آن ۲۷ است .
صفحه سبز. به جفر فاطمی مشهور است تمام صفحات چهارگانه در ایـن صفحه قرار می گیرند و عدد مشهور آن ۱۱ است .

برای ایـن که کسی به علم حروف آشنا شود الزام است که حروف فارسی و انگلیسی و طلسمات اولیه را بشناسد.
مبنای علم حروف و حروف فارسی می باشند . حروفی اعتقاد دارد که امام وقت پایه گذار علم حروف است .
آنرا را از طریق مسیح (جبرئیل) به گذشتگان آموزش داده است . زبان رسمی در حکومت امام وقت فارسی است .
چرا که حکومت مهدی حکومت باطن است و حروف فارسی حروف باطن است .
از اعتقادات حروفی بایستی گذشت چرا که در چرایی آن بحث زیاد است و از حوصله من خارج .
تنها نکته هایی که ضروری می دانم ذکر کنم . ایـن است که در همه زبان ها یک حرف مشترک است و آن حرف “هیچ” است .
حرف “هیچ” معادل space است .
و کابالا زیر مجموعه جفر عربی است .
و اما باز گردیم به علم عدد شناسی.
نخستین عددها که ۰ تا ۹ می باشند .
که ترتیب آن ها به ایـن صورت است .
۰ ۲ ۴ ۶ ۸ ۹ ۷ ۵ ۳ ۲ ۱
ایـن ها ناب می باشند .
سری بعدی عددهای دو رقمی است .
که ۱۰ – ۹۹ است .
ایـن ها آخرین اعداد می باشند . و در فواصل بین اعداد نخستین قرار می گیرند.
ایـن ها کامل ترین اعداد می باشند .
اعداد سه رقمی به اعداد ظاهر مشهور می باشند .
اعداد چهار رقمی به اعداد باطن مشهور می باشند .
اعداد پنچ رقمی به اعداد علم مشهور می باشند .
اعداد شش رقمی به اعداد وقت مشهور می باشند .
اعداد هفت رقمی به اعداد اسرار مشهور می باشند .
اعداد هشت رقمی به اعداد مکان مشهور می باشند .
اعداد نه رقمی به اعداد انسان مشهور می باشند .
اعداد ۲۱ رقمی تا ۷۵ رقمی به اعداد حیوان مشهور می باشند .
اعداد ۷۵ رقمی و بالاتر اعداد اشیا و موجودات و موهومات است .
برچسب‌ها: عددشناسی

 

علم حروف

استفاده از علم حروف
گاهی با انجام دادن عملیاتی صوری بر روی حروفو احکامی چون سعد و نحس امورو پیش‌بینی آیندهو شفای امراضو ایجاد عاطفه بین اشخاصو استمداد از نیروهای غیبی و مسائل ی از ایـن دستو استنباط یا با آن‌ها اعمال می‌شود.
در ایـن مقالهو به‌رغم شبه‌علم بودن حروفو بادقت به طبقه‌بندی آن در زمره علوم در دوره اسلامیو از آن به علم حروف یاد می‌شود.

اهمیت علم حروف
دربـار ه اهمیت علم حروف در بین علوم دیگـر و در تقسیم‌بندی دوره اسلامیو آرای متفاوتی وجود دارد.در عین ایـن ‌که حروف یکـی از علوم غریبه دانسته شدهو ابن‌خلدون [۱] آن را شاخه‌ای از علم سیمیا و نهاوندی [۲] آن را از شاخه‌های سِحر دانسته است .
بر طبق تعلق علم حروف به علم سیمیاو ایـن علم در کنار چند علم و شبه‌علم دیگـر ــ‌ حاوی کواکب و افلاک ( نجوم )و تنجیم ( احکام نجوم )و طبایعو اعدادو اوفاق و رَقْی قرار می‌گیردو [۳]پیرلوریو علم الحروف فی الاسلامو ص ۵۷ـ۵۸و ۶۱ـ۶۲؛ برای گزارش کلی از مفهوم سیمیا. [۴]
بعضی حروف را معادل جَفر دانسته‌اندو [۵] [۶] ضمن آن‌که از نظـر عده‌ای دیگـر و جفر یکـی از شاخه‌های علم حروف است . [۷]
در نهایتو طاشکوپری‌زاده [۸] در یک تقسیم‌بندی نادرو علم حروف را در قالب علم فوائد روحانی (حاوی وِفْق و تکسیر و مثل آن)و یکـی از فروع علم تفسیر (که خود یکـی از شعب علوم شرعی است) قرار داده است .

نظـر ابن خلدون
به نوشته ابن‌خلدونو [۹] [۱۰]احکام و قوانین ایـن علم نه مبتنی بر شرع استو نه بر عقل و نه بر امور عینی و طبیعیو بلکه عمدتآ مبتنی بر قرارداد و وضع و بر مبنای حساب جمل ( حساب و علم وابجد ) و اعمال صوری روی حروف است . موضوع پرداختن به ارزش عددی و قراردادیِ حروف و کوشش برای پیدا کردن معانی پنهان و تفسیر اعدادو در دوره اسلامی سابقه‌ای زیاد داشته است .

سابقه علم حروف
احتما لاً یکـی از ریشه‌های دستیابی مسلمانان به قواعد تفسیر اعدادو به قوم یهود بازمی‌گردد.
برای نمونه در ایـن زمینه [۱۱] از ابن‌اسحاق نقل کـرده است که دو پسر اَخْطَب (از علمای یهود ) می‌خواستند از حروف مقطعه قرآن مدت دوام ادرود را کشف کنند که با محاسبات ابجد به جایی نرسیدند (برای حدیثی از امام باقر علیه‌الدرود در همین موضوع [۱۲] .
ابن‌ندیم [۱۳] عبـار تی از یعقوب‌بن اسحاق کِندی نقل کـرده که در آن ارزش عددی دو واژه نَفّاع (سودمند) و القلم مساوی دانسته شده و نشان‌دهنده رونق دانسته‌های مربوط به علم حروف در وقت زندگـی نماید ی (نیمه دوم قرن سوم) است .
در بسیاری مسائل و عرفا و متصوفه و دیگـر پردازندگان به علم حروفو برای اعتبـار بخشیدن به جنبه‌های متفاوت ایـن علمو کوشش داشتند آن را به ائمه اطهار علیهم‌الدرود نسبت دهندو از جمله ابوالعباس بونی [۱۴] مستند اسرار حروف را به امام جعفرصادق علیه‌الدرود و از او به سلیمان‌بن داود و حتی حضرت انسان رسانده است . اما بادقت به احادیث شیعیو ائمه علیهم‌الدرود از علم حروف سخنی نگفته‌اند .

اشارت استفاده از علم حروف
نخستین اشاره به کاربرد علم حروف در مکاتب و مذاهب فکری ـ عقیدتی دوره اسلامی احتما لاً متعلق به فرقه اسماعیلیه است .
ناصرخسرو [۱۵] از روی تأویل و میزان قرضی را که خدا از بندگانش در آیه یازده سوره حدید [۱۶] خواستهو ۱۱۹ درهم دانستهو چون کلمه حَسَناً در ایـن آیه طبق حساب ابجد مساوی ۱۱۹ است .
ظهور ایـن علم بیش‌تر در بین متصوفه و از جمله ایـن اشخاص بوده استو محی‌الدین ابن‌عربی و مالک المدخل فی علم الحروف [۱۷] [۱۸] ؛ عبدالرحمان بسطامی [۱۹] ابوالقاسم قشیری [۲۰] و ابوحامد غزالی . [۲۱]

وسیع ‌ترین کاربرد
وسیع ‌ترین کاربرد علم حروف مربوط به نهضت حروفیه به رهبری فضل‌اللّه حروفی در قرن هشتم بودو که عملا اساس شیوه فکری آنان برآمده از علم حروف بود (نقطویه؛ پسیخانیو محمود؛ [۲۲] برای گزارشی کلی دربـار ه تطور علم حروف در اسلامو که حاوی مبادی و مهم‌ترین آرا دربـار ه اسرار حروف و معرفی بخشی از مهم‌ترین آثار اسلامی در ایـن زمینه است ( پیرلوریو علم الحروف فی الاسلامو ص ۵۷ـ۵۹؛پیرلوریو علم الحروف فی الاسلامو ص ۹۵ـ۱۱۶) و برای گزارشی کلی دربـار ه کلیات علم حروف د.اسلامو چاپ دومو ذیل مادّه).

تقسیم بندی علم حروف
بادقت به نقش بنیادی الفبای عربی در علم حروفو تقسیم‌بندی‌های متعددی برای حروف الفبای عربی پدید آمده است .
مثلاً در تقسیم‌بندی وضعیو ایـن حروف بیست‌و هشت‌گانهو از جمله به دسته‌های نورانی و ظلمانی (هر کدام با چهارده حرف) و هر کدام از ایـن دسته‌ها به گروه‌های آبیو خاکیو آتشی و هوایی تقسیم می‌شوند. [۲۳]

حروف نورانی وظلمانی
بر ایـن اساسو حروف مقطعه فواتح سور را که با حذف حروف مکررو عبـار اتی مثل «صراط علی حق نمسکه»و «طرق سمعک النصیحه» و «صُن سِرّآ یقطعک حمله» پدید می‌آورند حروف نورانی و بقیه را ظلمانی خوانده‌اند) [۲۴] [۲۵] (برای گزارشی از انواع تقسیم‌بندی حروف. [۲۶] [۲۷] [۲۸]
با تقسیم‌بندی وضعی حروف و با اعطای ارزش عددی به هر کدام از آن‌هاو چه بر طبق کلی‌ترین شیوه ارزش‌گذاری حروف (=ابجد) و چه انواع دیگـر ارزش‌گذاری و و با استفاده از انواع محاسبات عددی برآمده از چگونگی تلفظ حروف و عملیات بنیادی علم حروف صورت می‌گرفته که در بسیاری مسائل قرابت بسیاری با علم طلسمات (طلسم/ طلسمات)و رمل و وفق داشته است (برای نمونه‌ای از ایـن عملیات سحرآمیز که آن را پایه و نقطه شروع علم حروف دانسته‌اند بُدّوح).

اعداد و حروف ابجد
مساوی نهادن عددی هر حرف عموماً با استفاده از نظام ابجدی (حاوی ابجد صغیر و ابجد کبیر و ابجد وسیط ) صورت می‌گرفته که هر کدام واجد مساوی عددی مفرق ی است . [۲۹]

اعداد و دوایر
ترتیب‌های خاصی برای کنار قرار دادن زنجیره حروفو به‌جز نظام ابجدیو در علم حروف وجود دارد.ایـن ترتیب‌ها «دایره» نامیده می‌شوندو از جمله دوایر اهطمیو ایقغی و اجهزی (برآمده از کنار قرار گرفتن گروه‌های چهار حرفی او هو طو م؛ او یو قو غ؛ او جو هو ز؛. [۳۰]در گام بعدیو سه فرایـن د بنیادی علم حروف (تفصیلو تکسیر و بسط) در مورد حروف سازنده کلمه صورت می‌پذیرد. [۳۱]

تفصیل
در تفصیلو هر حرف به هجاهای تشکیل‌دهنده آن تقسیم می‌شود.برای نمونهو حرف الف به سه هجای الفو لام و فا تفصیل می‌شود.در ایـن حالت ارزش عددی الف مساوی ۱۱۱ (جمع ارزش عددی سه هجا) است .

تکسیر و بسط
در تکسیر هر کدام از سه هجای سازنده حرف بنیادی به هجاهای متفاوت سازنده هجای اولیه تقسیم می‌شودو یعنی هجای الف که خود اولین هجا در تفصیل هجای الف بودو به سه هجای الفو لامو و فا تقسیم می‌گرددو و در بسطو ارزش عددی هر کدام از هشت هجای او لو فو لو او مو فو او محاسبه می‌شود. [۳۲] [۳۳]هروی معنای کاملاً مفرق ی برای بسط و تکسیر بیان کرده است . [۳۴] [۳۵] [۳۶]

چهار حروف فارسی
بنابه نوشته مؤلف هدایتنامه [۳۷]و ارزش عددی چهار حرف پو چو ژو گو که در زبان عربی وجود ندارندو مساوی حروف بو جو زو ک است و در تمام روش‌های مربوط به ابجدو چهار حرف اختصاصی زبان فارسی دقیقاً به ایـن ترتیب محاسبه شده‌اندو [۳۸] اما در هدایتنامه [۳۹] اضافه شده است که تعبیر مختص علم حروفی ایـن چهار حرف آن است که ایـن حروف نشانه آن بخش از عالم می باشند که برای آن هیچ حساب و عددی مترتب نیست.
گزارشی که طیب [۴۰] از بسط حروف دادهو با نوشته عبدالحمید صالح حمدان [۴۱] مفرق است .
طیب (به نقل از کشف‌الابساط) بسط را مساوی نهادن کلمات متفاوت ارزشمند عددی یکسانی که از حاصل جمع ارزش عددی حروف متفاوت پدید آمده‌اندو دانسته است .
طیب روی‌هم رفته ۳۹ شیوه بسط برشمرده که حاوی ۲۶ شیوه مسعود و ۱۳ شیوه منحوس است .

فوائد حروف
در علم حروفو علاوه بر ارزش عددی هر حرف و کلمهو برای هر حرف فوائد و اسراری برشمرده‌اند.
مثلاً حرف الف از جمله حروف نورانی و قطبِ حروف و اصلِ اسامی دانسته شده است [۴۲] برای آگاهی از اسرار دیگـر حروف الفبای عربی طبق ترتیب ابجدی. [۴۳]

معنای حروف
در ادامهو معنای کلمه در حروفی که آن را تشکیل داده‌اند تجلی می‌یابد.مثلاً واژه تصوف از «ت» حاوی سرّ توبهو «ص» حاوی سرّ صدقو «و» حاوی سرّ ورعو و «ف» حاوی سرّ فنای فی‌اللّه تشکیل شده است [۴۴] [۴۵] [۴۶] [۴۷] در بیان اسرار حرف «ت»).در مسائل ی در علم حروف استنباط‌هایی معنایی از شکل یا تعداد حروف کلمات پدید می‌آمده است . مثلاً کلمه محمد از چهار حرف تشکیل شده تا از نظـر تعداد حروف با کلمه اللّه مساوی باشد [۴۸] و نوع انسان به شکل کلمه محمد آفریده شده است . به ایـن ترتیب که «م» آن سر انسان و «ح» دو دستو درونِ «ح» شکمو خمیدگیِ «ح» پشتو «م» دوم کمرو و «د» دو پای انسان است . [۴۹]
نمونه دیگـر ایـن ‌که در چهره هرکس دو بـار نام علی نقش بستهو «ع» چشمو «ل» بینی و «ی» شکل معکوس دهان است .
همین طور حروف مقطعه «الر»و مثلاً در ابتدای سوره یوسفو حاکی از شکل انسان است که «ا» آن قامت راست انسان در جوانیو «ل» قامت خمیده او در پیری و «ر» قامت خفته او در بستر مرگ است . [۵۰]
در مسائل ی حروف را به معارف پیچیده فلسفی و عرفانی منسوب می‌دانستند. [۵۱]

مداوای بیماری ‌ها
یکـی از کاربردهای فراطبیعی علم حروف در مداوای بیماری ‌ها بود که عبدالفتاح طوخی [۵۲] گزارش مفصّلی دربـار ه استفاده از علم حروف در ایـن زمینه آورده است .

جدول‌های وفقی
همین طور از علم حروف در ساخته جدول‌های وفقی برای انواع طلسم‌ها استفاده می‌کردند (طلسم/ طلسمات؛ وفق).
از کاربردهای تفننی علم حروفو ساختن «مادّه تاریخ» بوده است که از روی حساب جمل یا زُبُر و بینه کلمات و عبـار ات صورت می‌گرفت [۵۳]

آثار درعلم حروف
در طول تاریخو آثار متفاوتی دربـار ه علم حروف به زبان‌های فارسی و عربی پدید آمدهو اما وسیع بودن موضوع ایـن تألیفات در حوزه‌های وفقو طلسمات و مثل آن مانع از آن بوده است که بتوان گزارش جامعی دربـار ه آثار اختصاصی علم حروف ساخته نمود.چه بسیار آثاری که دربـار ه ایـن علم ساخته شدهو اما در موضوع علومی چون وفق و طلسمات رده‌بندی گردیده‌اند.برترین گزارش را در زمینه علم حروف و علوم مربوط به آن را استوری ساخته کـرده است . چنانچه جفر را شاخه‌ای از علم حروف بدانیمو خود به تنهایی مجموعه وسیع ی از رسائل گوناگون را حاوی می‌شود.در بقیه مسائل و ذیل عنوان کلی علوم غریبه و گزارشی از آثار مربوط به علم حروف در زبان فارسی داده شده است . که ضمن معرفی آثاری از رمل و جفر و وفق و طلسماتو آثاری از علم حروف معرفی شده استو از جمله آثار حرفی غیاث‌الدین علی‌بن امیران حسینی اصفهانیو بحرالغرایب از محمد هروی و ترجمه اسرار الحروف از رکن‌الدین مسیحایی . [۵۴]بخشی از مهم‌ترین آثار به زبان فارسی در علم حروف را معین‌الدین ابومحمد محمود عیانی و مشهور به محمد دهدارو تألیف کـرده است که از بین آن‌ها بایستی از جواهر الاسرار نام برد (برای آگاهی دربـار ه ایـن کتاب. [۵۵]او همین طور منظومه‌ای پانصد بیتی دربـار ه علم حروف دارد).

مراد از علم جفر: (علم الحروف) علمی است که صاحبان آن علم ادّعا دارند که بوسیله علم جفر تمامی حوادث عالم را تا انقراض عالم می‌دانند. و صورت کامل و صحیح این علم ویژه ائمّه اطهارعلیهم الدرود است . در مجمع البحرین می‌نویسد که علم جفر و علم جامعه دو کتابی است که علی‌علیه الدرود در آن دو کتاب تمامی علوم و حوادث را تا انقراض عالم به طریق علم حروف تهجی و ابجدی با املاء رسول اکرم‌صلی الله علیه وآله بر پوست بز و پوست گوسفند حتی ارش خراشیدن صورت و پوستو و نصف خراشیدن پوست همه را نوشته است . همه امامان معصوم‌علیهم الدرود آن علم را می‌دانند و به آن نگاه کرده بوسیله آن علم حکم می‌کنند.
و نیز بر این قضیّه شاهد آورده و حدیثی از امام صادق‌علیه الدرود نقل می‌کند که امام صادق‌علیه الدرود فرمود: “عندی الجفر الأبیض و الجفر الأحمر” “پیش من علم جفر سفید و جفر سُرخ است . ” زید بن ابی العلاء سؤال کرد یابن رسول اللّه چه چیز در جفر سفید هست؟ امام فرمود: در آن (مطالب) زبور داوُدو و تورات موسیو انجیل عیسیو صحف ابراهیم و حلال و حرام مُصحف فاطمه‌علیها الدرود است و هر آنچه که مردم در دانستن آن به ما احتیاج دارند و ما به کسی احتیاج نداریم (در آن کتاب موجود است . )
و نیز در حدیث دیگر نقل کرده که شخصی از امام صادق‌علیه الدرود پرسید: و ما الجفر؟ یعنی جفر چیست؟ امام فرمود: آن علمی است که در پوست بز و گوسفند که روی پیچیده (نوشته شده) و در آن سلاح رسول خداصلی الله علیه وآله و تمامی کتب آسمانی و مُصحف فاطمه‌ علیها الدرود است . (۱)
اما توضیحاتی در علوم غریبه:
طبق نقل پنج علم غریبه داریم که از عامّه مردم مخفی و پنهان است و آن را خمسه مُحتحبه نامند. و آن پنج علم عبـار تند از: کیمیاو لیمیاو هیمیاو سیمیاو ریمیا و (کلمه سر) رمز آن علوم است . هر حرفی اشاره به علمی است . ما در اینجا توضیحات هر یکی از علوم را از کتاب جلد دوم مائده یا فرحه الروحو ص ۱۹ نقل می‌کنیمو او به نقل از کتاب تحفه حکیم بیان کرده است به قلم می‌آوریم:
۱- علم صناعت (علم کیمیا): علمی است که بوسیله آن می‌توان قوای اجرام معدنی بعضی را به بعض دیگر تبدیل کرد. مثلاً بوسیله این علم می‌توان طلا و نقره را از فلزات جدا کرد.(۲)
۲- علم لیمیا: (علم طلسمات): علمی است که بوسیله آن روح در بدن دیگری انتقال دهند. کیفیّت تمزیج قوای فاعله عالی ه با مفعوله سافله تا فعل غریب از آن حادث گردد.
۳- علم هیمیا: علمی است که بوسیله آن سیارات هفتگانه را می‌شناسند و در اثر آن معرفت بوسیله ستاره‌های هفتگانه در زمین تصرف می‌کنند و کارهای عجیب و غریب در روی زمین انجام می‌دهند. از جمله بوسیله آن علم جنّیان را تسخیر می‌کنند.

رمزگشایی اسرار و رازهای همه مسکن های کتاب جفر جامع

پرده از رازهای کتاب جفر کامل برداشته شد.

کشف اوّل

طلسمات محافظ قرآنی

تمام علاقمندان به علم شریف و ظریف و بسیار متعالی « جفر » با کتاب   « جفر کامل » آشنا می باشند . این کتاب ۷۸۴ صفحه دارد و در هر صفحه آن جدولی رسم شده که آن ۷۸۴ مسکن دارد وداخل هر مسکن ای چهار حرف ازحروف الفباء رسم شده است . مثلاً در اوّلین مسکن از اولین صفحه این کتاب چهارحرف«الف » به این شکل ( ا ا ا ا ) در کنار یکدیگر قرار گرفته است .

تا به امروز بنده در هیچ کتابی ندیده و از زبان هیچ کس نشنیده ام که کسی توانسته باشد رازحروف مسکن های کتاب جفرکامل را باز کرده باشد. اما بغیر ازپیامبر اعظم (ص ) وامامان معصوم ( ع ).

تا اینکه لطف حضرت حق حاوی این بنده حقیر شد و بعد از بیست و پنج سـال کوشش و کوشش شبانه روزی توانستم راز تمامی مسکن های کتاب جفر کامل را باز کنم. در این واگشایی معین شد که هر مسکن ای و مثلاً همین چهارحرف « اااا » دردل خود رازی بسیار شگفت انگیز را حمل می کنند. رازی بسیار با ارزش که هرگز نباید آن را مستقیم و بی واسطه افشا کرد.بلکه باید حتما آن را به صورت رمز بیان نمود.زیرا هر مسکن ای حاوی اسماء اعظم الهی است و جذاب اینکه هر مسکن متعلق به یک فرد است . یعنی هر چند میلیارد انسان که برروی زمین زندگی می کنند هریک دارای اسم اعظمی از اسماء بـار یتعالی می باشند که از مسکن ویژه بخود آنها استخراج می شود. مثلاً کسی که مسکن « ب ا م ش » کتاب جفرکامل متعلق به وی باشد اسم اعظمی برای وی استخراج می شود و از آنجا که نباید آن اسم اعظم برای غیر فاش بشودو بهمین دلیل آن را تبدیل به طلسم محافظ فرد کرده و تنها به خود فرد بازگو می شود تا درحل مشکلات زندگی از آن یاری جوید.

بعنوان مثال طلسم اسم اعظم فردی که مسکن « ب ا م ش » متعلق به اوست این شکل است :

این طلسم را می توان برای آن فرد ویِژه ( یعنی تنها برای فرد مالک مسکن فایده دارد) روی انگشتر یا گردنبند با فلز یا سنگ مناسب آن فرد حک کردتا همواره با خود حمل کند. این طلسم محافظ به اذن خدای متعال چون ازاسماء قرآنی ساخته شده وی راازبلایای زمینی و آسمانی و مرگ مفاجات وابتلا به بسیاری ازگرفتاریهای دیگر حفاظت خواهد کرد.یک نمونه از این طلسمات همـان شکل شرف شمس مشهور است .

حال هر کس که مایل باشد می تواند با شماره تلفن ذیل ارتباط بگیرد تا مسکن ویژه به وی و اسم اعظم مربوطه استخراج شده و چنانچه بخواهد گردن بند یا انگشتر ویِژه وی ساخته شده و در هر نقطه از کشور که باشد برایش ارسـال شود.

اما در اینجا ضروری می دانم این نکته را تذکر بدهم که این کاریک عمل کاملاً علمی بوده و راهی برای سرکیسه کردن مردم نیست.زیرا هر کس که در دوره آموزش شیوه استخراج این طلسمات شرکت کند خواهد دید که دقیقاً مطابق فرمولهای کشف شده از آیات قرآن و اسماء الهی متناسب با هر مسکن مطلب استخراج می شود. منتهی چون حاصل عمر بنده است بهمین دلیل در اینجا از توضیح آن معذورم و آموزش آن نیز هزینه دارد.

بنابراین چنانچه کسی مایل باشد دوره آموزشی این شیوه را نیز بیاموزد می تواند ارتباط بگیرد و از چندو چون آن آگاه شود.

کشف دوّم

طلسمات جدید نجومی

کشف دوّم بنده نیز اختصاص به طلسمات نجومی دارد. همـان طور که در پست قبلی توضیح دادم به اذن خدای متعال تمام ذرات عالم زنده بوده و در زندگی ما نیز اثر بخش ند.در نجوم اسلامی این امر کاملاً مورد قبول و پذیرش علمای این فن می باشد.( در بحث اختیارات نجومی در تقاویم نجومی معین شده که ایام سعد و نحس کدامند ) برهمین اساس هرماه و روز و ساعت و دقیقه برای هر شخصی که در آن ساعت متولد می شود دارای اثر خاصی است . این اثر می تواند مثبت یا منفی باشد.بهمین دلیل و برای جلوگیری از اثر منفی اجزای شیطانی و نحسو می توان بر طبق ماه و روز و ساعت و دقیقه تولد هر فرد طلسمی نجومی تهیه که به اذن خدای تعالی برای فرد مفید باشد. این طلسمات باز از اسماء الهی و نمادهای نجومی به رمز در آورده شده ساخته شده و می توان آن را پشت همـان گردنبند طلسم اسماء الله حک کرد.

هر کس که مایل باشد می تواند دوره کامل استخراجات و تهیه طلسمات ذیل را فرا بگیرد.

نقل مطالب وبلاگ و قرار دادن آن درسایتها بدون ذکر نام منبع شرعا حرام است
بسم الله الرحمن الرحیم

با درود خدمت تمامی دوستداران علوم غریبه و بالاخص علم شریف جفر ونجوم اسلامی.

در این یک ماه و اندی باقی مانده به آخرسـال و لطف خدا یار شد و بعد از ۲۵ سـال تحقیق شبانه روزی به سه کشف عظیم در علم جفرو نجوم نائل آمدیم که هر سه مورد را به اطلاع علاقمندان به علوم غریبه می رسانیم.

کشف اوّل

( تهیه طلسم محافظ افرادو مستخرج از اسماء الله تعالی برای هر فرد با دقت به ماه و روز ووقت دقیق تولد و حتی در صورت عدم اطلاع ازروز و وقت تولد اشویِژه )

برای هر فردی با دقت به اینکه در چه برج و روز و ساعت و دقیقه ای متولد شده حداقل چهار اسم از اسماء الله تعالی بعنوان ذکر شخصی و یالوح استخراج می شود که به صورت طلسم خاصی جهت حفاظت فرد از چشم زخم و آزار اجنه وسحر شدن و دیگر قدرتهای منفی به شکل ویِژه روی سنگ یا فلز ویِژه فرد حک می شود که فرد می تواند به صورت گردنبند و انگشتر آن راهمواره با خود داشته باشد و همچنین اسماء الله استخراج شده را به صورت ذکر روزانه به دستور و عدد ویِژه تلاوت کند تا از برکات مادی و معنوی اسماء شریف برخوردار شود.

در هنگام ی که فردی از ماه و روز تولد خود آگاه نباشد باز این امکان وجود دارد که طلسم دقیق برای فرد با دقت به فرمول کاملاً علمی و صحیح استخراج شود. بهترین هدیه برای عید این است که ذکر خدا را به عزیزان خود هدیه کنید.

کشف دوّم

( در زمینه نجوم سنتی )

در تقویم چینی ۱۲ حیوان را بعنوان سمبل سـال ها در نظـر گرفته و هر سـال یک حیوان را بعنوان نماد آن سـال در نظـر می گیرند.

اینجانب بعد از سـال ها تحقیق و تحقیق شبانه روزی در یافتم که این مطلب اشکالات علمی زیادی دارد و از آنجایی که چنانچه تمام مطالب کشف  شده را اینجا فاش کنیم بلافاصله یک عده از خدا بی خبر آن را در سایتها و وبلاگهای خود قرار داده ( مثل تمام مطالبی که تا کنون کپی کرده و بنام خود به مردم عرضه می کنند) و بنام خود می زنندو لذا از افشای تمام مطلب خود داری کرده و تنها به ذکر این نکته اکتفا می نمایم که بطور مثال در تقویم نجومی سـال ۱۳۹۳ شمسی سـال را به ( اسب ) منسوب می کنند. این مطلب کاملاً غلط بوده و باید عرض کنم که سـال ۱۳۹۳ سـال ( عقرب سیاه با علامت سپر و دو خنجر) می باشد که پیش بینی های آن را به یاری خدا به زودی در وبلاگ قرار خواهیم داد و شما در طول سـال مدقت خواهید شد که کدام مطلب درست است . اما ضروری به ذکر است که این نکته را عرض کنم که از نظـر تقویم رسمی نامگذاری حیوانات درکشور عزیز ما منسوخ شده است . اما ازنظـر علم نجوم و برای علاقمندان به آن جذاب است بدانند که این نامگذاریها برچه اساسی صورت می گیردو یا اصلیتی دارد یا خیرو که انشاء الله چنانچه عمری باقی باشد در آینده به این مطالب خواهیم پرداخت.

کشف سوّم

(استخراج اسماء الهی برای سـال ویِژه و برای اشخاص یک منطقه یا شهر ویِژه به صورت مفرق )

بنده هر چند مطمئنم که شما تا کنون این مطالب را از کسی نشنیده اید و اما می دانم که هر مطلبی که ما در وبلاگ می گذاریم فوراً مدعیانی پیدا می کند که آنها را به خدا واگذار می کنیم.

اصل مطلب این است : همـان گونه که الله تعالی در قرآن کریم و در طی آیات متعددی به زنده و با شعور بودن تمامی اجزای هستی اشاره کرده استو بر همین اساس باید عرض کنم در هر سـال و حتی برای هرکشوری ومنطقه ای و اشخاص آن منطقه اسامی خاصی از اسماء الهی از اهمیت بیشتری برخوردار است که چنانچه ساکنان آن منطقه از دنیا به آن آگاه باشند میتوانند با تلاوت روزمره اسماء شریف به اذن خدای متعال بلایا را از خود دور کرده و از برکات و فواید مادی و معنوی آنها برخوردار شوند. همـان طوری که امسـال تلاوت سوره مبـار که ( توبه )رابه صورت ویِژه برای همگان توصیه کردیم .

در پایان ذکر این مطلب را نیز ضروری می دانم که به عرض دوست ها برسانم تمامی مطالب و استخراجات بر طبق فرمولهای دقیق علم جفر است و هر کس که مایل باشد می تواند دوره آموزشی آن را نیز بگذارند و خود به استخراج اسماء الله برای خویش و خانواده خود و دیگر مؤمنین بپردازد.

نقل مطالب این وبلاگ به شرط ذکر نام مؤلف یا آدرس وبلاگ مانعی ندارد. در غیراینصورت شرعاً حرام بوده و حقیر راضی نیستم
بسم الله الرحمن الرحیم

در علم شریف جفر معین شده که هر سـال اتفاقات و حوادث آن سـال و مسائل و مسائل مردم با یکـی از سوره های قرآن تناسب زیادتری دارد. برای سـال ۱۳۹۳ شمسی با استخراج از جفر معین شد سوره مبـار که توبه برای آن سـال مناسب است ولذا کلیه برادران وخواهران ایمانی را توصیه میکنیم در سـال آینده ایـن سوره مبـار ک را بسیار تلاوت کـرده و در معانی آن اندیشه کنند بخصوص آیاتی چند از ایـن سوره که اسرار زیادی را درخود نهان دارد که فاش کردن همه آنها میسر نیست .

بایگانی‌ها علم حروف و اعداد جفر – گنج – کانال تلگرام- دعا – تعبیر خواب …

treasure-antique-discover-symptoms.ir/tag/علم-حروف-و-اعداد-جفر/

دانلود مجموعه ۲۰۰ کتاب علوم غریبه و طلسمات نایاب نسخه خطی با قیمت ارزان … درباره جفر و علم جفر سخن بسیار است وکاربرد واژه جفر هم گستره وسیع دارد. … دانلود کتاب کشف علائم و نشانه های گنج و عتیقه : treasure antique discover symptoms – فید …

کشف اسرار علم جفر/ دانلود رایگان کتاب آموزش جفر جامعPDF – گنج …

treasure-antique-discover-symptoms.ir/…/دانلود-رایگان-کتاب-pdf-آ…

Nov 11, 2016 – دانلود رایگان کتاب PDF آموزش جفر جامع,علم جفر پی بردن به اسرار و رازهای عالم … طبق نقل پنج علم غریبه داریم که از عامّه مردم مخفی و پنهان است و آن را خمسه مُحتحبه …… دانلود کتابpdf کامل میراث زرین (بررسی نمادهایی از گنج و نشانه های …

Nov 17, 2016 – رمزگشایی اسرار و رازهای تمامی خانه های کتاب جفر جامع,کتاب جفر جامع … رمزگشایی اسرار و رازهای تمامی خانه های کتاب جفر جامع. پرده از رازهای کتاب جفر جامع برداشته شد. کشف اوّل … با سلام خدمت تمامی دوستداران علوم غریبه و بالاخص علم شریف جفر …. ذکر لاحول و لا قوه الا بالله العلى العظیم دوا و درمان بسیاری از دردها …

Nov 11, 2016 – برای دانستن علم جفر (اعداد و حروف) به ادامه مطلب مراجعه کنید . … ۸ تفاوت‌ها با دیگر علوم غریبه …. نوشتار(های) وابسته: عناصر چهارگانه …. ذکر لاحول و لا قوه الا بالله العلى العظیم دوا و درمان بسیاری از دردها · دعا آیات و اذکار قرآنی …. کانال های تلگرام ۲; کتابهای غیرمجاز و ممنوعه ۱; کشف آثار باستانی ۱; کشف معدن سنگها و …

Nov 18, 2016 – با استفاده از علم جفر میتوان به رموز و اسرار و رازهای نهفته و پنهان عالم هستی پی … برای امام جعفر صادق(ع) و مردان بزرگ دیگر از خاندان او، از طریق کشف و کرامت معلوم گشته است، … انبیاء و اوصیاء و علم دانشمندان گذشته از امت های پیشین، در آن درج شده است. … علم جفر و علوم غریبه علوم کیمیا لیمیا (طلسمات) هیمیا و ریمیا.

توضیحاتی درباره ویژگی های علم جفر | دانلود کتاب گنج و دفینه یابی …

antique-book-treasure.ir/…/توضیحاتی-درباره-ویژگی-های-علم-جفر…Translate this page

دانلود کتاب گنج و دفینه یابی زیرخاکی عتیقه طلا علائم و نشانه علوم غریبه. خانه · باستان … دانلود کتاب رایگان گنج عتیقه زیرخاکی و علائم و نشانه دفینه و قدیمی و ماقبل تاریخ و کشف و راز گنج باستان شناسی در کشور ایران به زبان پارسی . Download … شما اینجائید:خانه » برجسب های مطلب”توضیحاتی درباره ویژگی های علم جفر” …

فهمیدن و کشف اسرار و رازهای عالم آفرینش با جفر جامع | دانلود کتاب گنج و …

antique-book-treasure.ir/…/فهمیدن-و-کشف-اسرار-و-رازهای-عالم-آفر…

فهمیدن و کشف اسرار و رازهای عالم آفرینش با جفر جامعدانلود کتاب گنج و دفینه یابی زیرخاکی عتیقه طلا علائم و نشانه علوم غریبه … تومان ) ۲-کتاب اسرار و علائم نشانه ها ( به ارزش ۱۰۰ هزار تومان ) ۳-کتاب نشانه های کهن (میراث زرین) ( به ارزش ۱۰۰ هزار تومان ) … دانلود رایگان کتاب PDF آموزش جفر جامع,علم جفر پی بردن به اسرار و رازهای عالم.

اسرار علم رمل

downloadk1.11gig.ir/product/43088

دفینه – علوم غریبه – آشنایی با علائم و نشانه های علوم باستان شناسی:سکه … اصول علم رمل و استرلاب – رساله در باب حروف- رموز اسرار در علم جفر – سمور هندی کنوز الذهب …. گفتن ۹۴ مربته یا غنی بعد از نماز صبح هر روز موجب کشف اسرار کیمیا و سیمیا .

نشانه های طلسم و جادو بایگانی · کتب علوم غریبه

taktafile.ir/tag/نشانه-های-طلسم-و-جادو/

نشانه های طلسم و جادو :بایگانی … By admin بدون دیدگاه کتابخانه علوم غریبه ۱۳۹۵-۰۹-۲۰ … کتاب خطی جامع الاسرار در جفر – مجمع النطایر در جفر و مستحصله … دانلود کتاب کشف الصناعه زبده الالواح (از محمود دهدار) قیمت: ۲۲۰۰ تومان مشخصات کتاب: نام …

Apr 24, 2009 – علوم غریبه طلسم جادو محبت ورد دعا درمان فال استخاره جفر جن رزق خواص علوم … متولدین این ماه به سوی حقایق جدید و کشف نشده ای راهنمایی می شوند .

سانسور شدهای جهان ما

ufo-ir.blogfa.com/

اموزش علوم غریبه (علم جعفر) … کشف راه آهن و ایستگاه قطار در مریخ. …. و با آغاز آن ، او باعث تمیزی مهرابه ها شده و نشانه های اسرار خونین آنان را به نمایش عمومی بگذارند.

لیمیا یا علم و فنّ تسخیرات: چگونگی ارتباط با ارواح قدرتمند عالم بالا. (شبیه …. نتیجهٔ تلاش‌های آنها کشف بعضی واکنش‌های شیمیایی و عناصر و … بود. ….. استفاده از نشانه‌های رمز آلود و تفکر sigil که در برانگیختن یا زنده کردن روحها به کار می‌رفت.

علوم غریبه – علامه حسن زاده آملی

alame-hasanzade.blogfa.com/category/131/علوم-غریبه

… و مطالب علمی علامه · شهادت به فاطمه زهرا (س) · مطالب قران و عرفان و برهان · پند های حکیمانه در اثار علامه …. که جفر جامع قاموس الهى است که قرآنست و ناموس الهى است … جفر دریاى عظیم و اقیانوس کبیرى است که آن را نفاد و پایان نباشد. … تکسیر احمدی (علوم غریبهجفر) ….. روایات در باب حروف کشف حقایقى نموده اند که خیلى شگفت آور آست .

آثار، علائم و نشانه های دفینه تله ها، طلسمات، رمزگشایی، دفینه گنج طلسم … بروزترین قیمت های سکه های ایران باستان در کلکسیونهای کشورهای خارجی … فلکی ، نجوم ، جفر ، طب اسلمی ، طب قرانی ، اوفاق علوم باستانی گنج – گنجینه – هخامنشی- سکه- … تعیین عمر اشیا و بقایای اجساد کشف شده در حفاریهای باستان شناسی · حفاری و گاز …

اسناد ابجد و حروف (اسناد ابجد و خواص حروف) – لب الالباب

shafaie.blogfa.com/…/اسناد-ابجد-و-حروف-(اسناد-ابجد-و-خواص-حروف…

اگر چندان بخواند که از هوش برود ، علم و حکمت و سیمیا بر وی کشف گردد. …… می‌باشد و مقام اسرار پنهان عالم و عجایب و شگفتی‌های آیات و نشانه‌های حق تعالی است. …… در اکثر رسائل مرقوم است که عامل را برای هر عمل ، در علوم غریبه ، دانستن حروف و اعداد از ….. اما در بیان منشأ تدوین علم حروف که همان علم جفر هم می‌باشد، ائمه کرام اهل بیت علیهم …

با سلام خدمت تمامی دوستداران علوم غریبه و بالاخص علم شریف جفر ونجوم اسلامی. … نجوم نائل آمدیم که هر سه مورد را به اطلاع علاقمندان به علوم غریبه می رسانیم. کشف اوّل … و دو خنجر) می باشد که پیش بینی های آن را به یاری خدا به زودی در وبلاگ قرار خواهیم داد و …

نشانه های گنج – مرکز تبلیغات آگهی جور

kelidfa.ir/نشانه%۲۰های%۲۰گنج/tag-10057089/

نشانه های گنج-صدها جلد کتاب جادو طلسم و خواندن خطوط نسخه گنج … فقط ۱۵۰۰۰ تومان.

default.aspx?PID=حروف و اعداد / علم جفر

www.razhayeparvaz.net/default.aspx?PID…/%20علم%۲۰جفر

دانش جفر دارای شاخه های گوناگون و متفاوتی است که هر یک کاربرد خاص خود را دارد … تا بازگشت به اصل اختصاص می یابد و یا نشانه خدا ، انسان و کائنات محسوب میشوند … در طول زمان همراه با فراز و نشیبهای بسیار و کشف قوانین تاریخ یکی از چالش برانگیز …. تاکنون چند کتاب و مقاله به زبان سـاده و سلیس و بدون غلط راجع به علوم غریبه …

علوم غریبه متافیزیک

metair110.blogfa.com/?p=3

اما برای درمان فردی که به این سحر مبتلا شده است : استحمام مریض و نوشیدن از آبی …. رساله در ملهمه و علم جفر وعلم قیافه و رسایل دیگر …. خزینه الاسرار و کشف الاخفاء

علوم خَفیّه یا علوم غریبه یکی از دو شاخهٔ “علوم” در تقسیمات قدیمی دانش‌ها در نظام آموزش … علوم و فنونی مثل طالع‌بینی، جفر (عددشناسی یا گماتریا) و رمل در رابطه با علوم شکل … علامات و نشانه های خطوط از نشانه های غارنشینان تا حروف و زبان عربی و انگلیسی و چینی و …… نتیجه ی تلاش های آنها کشف بعضی واکنش های شیمیایی و عناصر و .

الف – پاسخ حجت الاسلام جوادی آملی به سوالات کاربران الف

alef.ir/vdcb9sb88rhbgwp.uiur.html?10wml

May 31, 2011 – وی همچنین ۲۰ سال سابقه تألیف و در بخش های عرفان و حکومت اسلامی چندین مقاله و کتاب دارد. کاربران محترم ….. نشانه اینکه کسی مورد تسخیر ساحران یا جن گیران قرار گرفته چیست؟ (۴۵۳۸۷۴) …. برای علوم غریبه که انواع فراوانی دارد مثل علم حروف، اعداد، جفر، رمل، اسطرلاب و …، در طبقه …… ۲۲. کشف جدید در پرونده زنی که دو.

انسان و دانش – ماوراالطبیعه

hoomanufo.blogfa.com/post-17.aspx

شاخه ای از دانش که به مطالعه پدیده های فوق طبیعی اختصاص یافته است «فراروانشناسی» نامیده می شود. … مثلاً هدف آنها از مطالعه تله پاتی، کشف وسایل ارتباطی نوینی بود که از طریق آن بتوان اطلاعات مهم را منتقل کرد و یا ….. ۶-زحل ۷-شمس. مثال : محمود=۹۸ =>0->7 نام کوکب مربی “قمر”. علوم غریبه. علم جفر …. ج نشانه جنت و جلال و جمال خداوندی.

Aug 29, 2015 – دانلود کامل ترین پکیچ گنج یابی، نشانه های دفینه ، طلسم، علوم غریبه و دعا … یکی از بزرگترین و مشهورتریت کتاب درباره طلسم ، علوم غریبه، جفر و ماورا است . … کتاب دعا نویسی ، طلسم ها و علوم غریبه (خزینه الاسرار و کشف الاخفاء).

سنگ پاد زهر وقتی حرارت می بیند از خود روغنی پس میدهد که درمان کننده همه امراض ….. رود نیل و در ۷۲۰ کیلومتری جنوب قاهره « پایتخت کنونی مصر » آرامگاهی کشف شد که در آن … اصول علم رمل و استرلاب – رساله در باب حروف- رموز اسرار در علم جفر – سمور هندی …. بزرگترین استفاده کننده از مارها درویشهائی هستند که به علوم غریبه آشنا هستند و …

Feb 22, 2011 – پیش بینی های مدیر سایت از طریق چه علمی بدست آمده ؟ … که اگر بین آنها سنخیتی نباشد امکان پذیر نیست تمام حقایق و حوادث حقه در عالم علائم و نشانه های علمی و اعجازی … و یکی از راه های دیگر کشف و استحصال آنها از طریق علم اعداد و ارزش عددی ….. سایت یک برداشت جناحی و سیاسی و یا از طریق علوم غریبه و غیره نیست.

درباره جفر و علم جفر سخن بسیار است وکاربرد واژه جفر هم گستره وسیع دارد. … افتاد و این مطلب برای امام جعفر صادق(ع) و مردان بزرگ دیگر از خاندان او، از طریق کشف و کرامت … جفر مخزنی است از چرم که علم انبیاء و اوصیاء و علم دانشمندان گذشته از امت های …

علوم غریبه ،کیمیا ،هیمیاو لیمیاو هیمیا چیست؟ – ای دوست ،ای که دستت می …

soluokeerfani.blogfa.com/…/علوم-غریبه-،کیمیا-،هیمیاو-لیمیاو-هی…

آیا علوم غریبه؛ مثل علوم کیمیا، لیمیا، هیمیا، سیمیا و ریمیا از علوم دینی و الاهی اند؟ … و احوال اشخاص از طریق معادلات و روش های خاصی است که البته در مواردی نتیجه می دهد. … قدرتهای عجیب و غریب فراوان می‌باشد، که این خود نشانه و آیت عظمت خالق تواناست . … پس می توان نتیجه گرفت که این علوم غریبه شامل (رمل , جفر , نجوم , سلوک , حتی …

ذکر لاحول و لا قوه الا بالله العلى العظیم دوا و درمان بسیاری از دردها ….. آدرس کانال تلگرام علوم غریبه ذکر و دعاهای قرآنی,کانال تلگرام باستان شناسی گنج و دفینه یابی.

راه های مختلف رسیدن به علم جفر را بیان فرمایید (مثلا علامه حسن زاده آملی خود علم جفر داشته و … را هم پر کرد و به من داد و فرمود: هر کس پس از من فلان نشانه و فلان نشانه را آورد به او بده. ….. هدف از تمامی شاخه های علوم غریبه نیل به مطلوب و کشف مجهول است.

دانلود کتب علوم غریبه و نایاب رایگان – Google Sites

https://sites.google.com/site/mssadravala09122439615Translate this page

لینک اصلیدانلود رایگان کتب علوم غریبه دانلود کتب علوم غریبه و نایاب کاملا رایگان شما … ارسال نمایید تا درمان آن با طب سنتی بصورت رایگان برای شما ارسال شود.

دفینه – علوم غریبه

yeralti.blogfa.com/category/2

دفینه – علوم غریبه – آشنایی با علائم و نشانه های علوم باستان شناسی:سکه … رموز اسرار در علم جفر – سمور هندی کنوز الذهب – سر المستتر -القول مبین – درر المکنون- در … در علم رمل – حقی -جواهر الایات -جوهری کمال – کنز الاختصاص –کشف المکتوم- کفایت …

خانه / بایگانی برچسب: دانلود کتاب علم جفر … خرید و دانلود بزرگترین مجموعه کتابهای آموزش علوم غریبه و متافیزیک و … ۱۲-نشانه های کهن ( ارزش ۱۳۰ هزار ت )

Aug 14, 2013 – در روایات شیعی نیز آموزش علوم غریبه (ازجمله کیمیا و جفر) به امام جعفر ….. نیز علامتهای خاصی دارند که با نشانه‌های شرقی آنها کمابیش همانند است.

اطلاعات دفینه و گنج و فلزیابها – مجموعه اطلاعات دفینه و علوم غریبه و فلزیاب. … -مومیائی می تواند قسمتهائی از بافت های نرم بدن خود را که در دوران حیات داشته است حفظ کند. … اسرار در علم جفر – سمور هندی کنوز الذهب – سر المستتر -القول مبین – درر المکنون- …. سنگ پاد زهر وقتی حرارت می بیند از خود روغنی پس میدهد که درمان کننده همه امراض …

منابع اطلاعاتی در مورد علم جفر

www.hawzah.net/fa/Question/View/63329/

با سلام و احترام می خواهم اطلاعاتی در مورد علم جفر و راز های آن پیدا کنم خواهشمندم کتاب یا … علم جفر جزء علوم غریبه است و علم آن در نزد هر کسی یافت نمی شود و بر طبق نظر … علوم در حال حاضر نزد مردم است، غالباً تا این حد که موجب یقین و اطمینان به کشف …

Rating: 5 – ‎۸ votes

برخی از کتاب های پکیج جامع علوم غریبه بیش از ۳۰۰ صفحه اطلاعات و مطالب دارند … کتب برای یادگیری (مقدماتی تا پیشرفته) علوم غریبه،علم جفر،رمل،حروف و اعداد،… …. رمل طوسی،علوم غریبه و جفر،فقه شیعی،قواعد حکمیه،کشف الایات،کشکول ارومیه …. کتاب نشانه های کهن (کتاب الکترونیکی در زمینه گنج و دفینه یابی-pdf) ۳۵,۰۰۰ …

مجموعه کتاب های شیخ بهایی – فروشگاه اینترنتی ایرانیکان دانلود کتاب …

www.verygoodsearch.ir/nxsfmtsqtrcfnvxdnjdsdsncvndnsdcacyrctdy…Translate this page

این کتاب در باب علوم غریبه ، جفر و خوابنامه از شیخ بهایی می باشد. … در این مجموعه شما با کتاب های معروف شیخ بهایی آشنا خواهید شد. … خزینه الاسرار و کشف الاخفاء نام کتاب دیگری است از مجموعه کتابهای علوم غریبه . …. مرجع شناخت و آموزش گنج یابی و دفینه · دانلود کتاب اسرار نشانه ها ( کامل ترین منبع رمز گشایی دفینه و گنج یابی) …

دانلود مجموعه کتابهای علوم غریبه و دعانویسی, کتاب PDF علوم جفر رمل

gedan.ir › دانلود کتابهای علوم غریبه

دانلود مجموعه کتابهای علوم غریبه و دعانویسی,کتاب PDF علوم جفر رمل,کتاب های قدیمی خطی و چاپی علوم غریبه و طلسم … دانلود مجموعه ۲۰۰ کتاب علوم غریبه و طلسمات نایاب نسخه خطی با قیمت ارزان,دانلود رایگان مجموعه کتابهای ….. ۹۲-نشانه هایی از ماورای زمین ۱۰ صفحه … ۱۱۱-خزینه الاسرار و کشف الاخفاء (مجموعه طلسمات و ادعیه) ۲۳۰ صفحه

دانلود کتاب جفر عطاری تبریزی هذا جفر حروف ابجد|کتاب ارزشمند علوم …

ganj.filekar.ir/…/دانلود+کتاب+جفر+عطاری+تبریزی+هذا+جفر+حرو…

کلمات کلیدی:کتاب ارزشمند علوم غریبه جفر عطاری تبریزی-دانلود کتاب جفر عطاری … فروش و دانلود مجموعه کامل کمیاب کتاب های علوم غریبه و متافیزیک خطی و قدیمی … دانلود ۱۰۰ها کتاب چشم طلایی,گنج باستان,اسرار و علائم نشانه ها,میراث زرین،دفینه … های الکترونیکی (pdf) گنج یابی و دفینه یابی و کشف اسرار و علائم زیر زمین .

دانلود کتاب های رایگان علوم غریبه|فروش و دانلود مجموعه کامل کمیاب کتاب …

ganj.filekar.ir/108758/دانلود+کتاب+های+رایگان+علوم+غریبه.xhtml

دانلود کتاب های رایگان علوم غریبه,در این پست دانلود رایگان مجموعه کامل و کمیاب کتاب های … گلچین و منتخبی از صدها کتاب الکترونیکی شامل علوم غریبه,ادعیه,طلسمات,ارتباط با ارواح و جن,علم جفر,یوگا و مدیتیشن,عجایب … ۹۲-نشانه هایی از ماورای زمین ۱۰ صفحه … ۱۱۱-خزینه الاسرار و کشف الاخفاء (مجموعه طلسمات و ادعیه) ۲۳۰ صفحه.

در این پست از سایت خودمونی شما عزیزان را با کشف نشانه های جفر و نشانه های جفر در علوم غریبه بیشتر آشنا کردیم و یک کلیپ و تعدادی عکس برای شما عزیزان به نمایش گذاشتیم امیدواریم که از پست ما نهایت استفاده را برده باشید .
کشف نشانه های جفر ، نشانه های جفر در علوم غریبه
۴ (۸۰%) ۱ vote

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.