خانه » دانلود » جزوه و نمونه سوال

جزوه و نمونه سوال

انشا با موضوع مقایسه ای

انشا با موضوع مقایسه ای در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز انشا با موضوع مقایسه ای قرار داده ایم. در ادامه با ما همراه باشید. در مطالب دیگر سایت مطالب بیشتری راجع به انشا پایه دهم ابتدایی قرار داده ایم. انشای ذهنی مقایسه ای,,مقایسه بیدارشدن از خواب در ...

ادامه مطلب »

انشا در مورد زبان سرخ ،سر سبز می دهد بر باد

انشا در مورد زبان سرخ ،سر سبز می دهد بر باد در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز انشا در مورد زبان سرخ ،سر سبز می دهد بر باد قرار داده ایم. در ادامه با ما همراه باشید. در مطالب دیگر سایت مطالب بیشتری راجع به انشا پایه دهم ...

ادامه مطلب »

انشا درباره دفاع مقدس برای پایه ابتدای

انشا درباره دفاع مقدس برای پایه ابتدای در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز انشا درباره دفاع مقدس برای پایه ابتدای من قرار داده ایم. در ادامه با ما همراه باشید. در مطالب دیگر سایت مطالب بیشتری راجع به انشا پایه دهم ابتدایی قرار داده ایم. انشا درباره دفاع ...

ادامه مطلب »

انشا با موضوع قلم برای پایه ابتدای

انشا با موضوع قلم برای پایه ابتدای در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز انشا با موضوع قلم برای پایه ابتدای را قرار داده ایم. در ادامه با ما همراه باشید. در مطالب دیگر سایت مطالب بیشتری راجع به انشا پایه دهم ابتدایی قرار داده ایم. موضوع:قلم قلم وسیله ...

ادامه مطلب »

انشا در مورد عمر برای پایه ابتدای

انشا در مورد عمر برای پایه ابتدای

انشا در مورد عمر برای پایه ابتدای در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز انشا با موضوع پول برای پایه ابتدای را قرار داده ایم. در ادامه با ما همراه باشید. در مطالب دیگر سایت مطالب بیشتری راجع به انشا پایه دهم ابتدایی قرار داده ایم. (درست از عمر ...

ادامه مطلب »

انشا با موضوع پروانه برای پایه ابتدای

انشا با موضوع پروانه

انشا با موضوع پروانه در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز انشا با موضوع پروانه را قرار داده ایم. در ادامه با ما همراه باشید. در مطالب دیگر سایت مطالب بیشتری راجع به انشا پایه دهم ابتدایی قرار داده ایم. (پروانه) دیگر آفتاب غروب کرده بود و اثری از ...

ادامه مطلب »

انشا با موضوع پدر و مادر برای پایه ابتدای

انشا با موضوع پدر و مادر در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز انشا با موضوع پدر و مادر برای پایه ابتدای  را قرار داده ایم. در ادامه با ما همراه باشید. در مطالب دیگر سایت مطالب بیشتری راجع به انشا پایه دهم ابتدایی قرار داده ایم. موضوع انشا: ...

ادامه مطلب »